Vývoj simulačních programů

Přehled vývoje simulačních programůNovinky v postupně vyvinutých verzích

   Vlastnosti simulačních programů jsou ve shodně označených verzích až na ojedinělé výjimky stejné. Na tyto výjimky budou uživatelé vždy upozorněni.

Starší simulační programy, popis verze 1.201.251.261.301.311.321.351.361.401.411.421.441.451.471.501.511.521.531.542.083.033.053.083.093.103.113.153.173.193.213.223.243.253.263.273.283.293.303.313.323.333.343.353.363.373.383.393.403.413.42

Program Unisim, popis verze 1.011.021.031.041.051.061.071.081.09. 

Starší simulační programy
Ve verzi 1.20:

-- Byla zapracována diagnostika návěstních znaků.
-- Vlaky osobní dopravy občas vstupují do řízené oblasti s určitým zpožděním. Zpoždění těchto vlaků je ohlašováno uživateli několik minut před časem jejich pravidelného vstupu do oblasti.
-- V úvodním nastavení je možno dovolit, resp. zakázat náhodné obsazení vedlejších kolejí některých stanic správkovými vozy.
-- Nabídka vlaku, který bude potřebovat postrk, je zvýrazněna červenou barvou.
-- Klávesou F4 je možno zapnout a vypnout zobrazení zastávek.
-- Ve vyšších úrovních obtížnosti jsou již v úvodu k dispozici dvě postrkové lokomotivy.Ve verzi 1.25:

-- Značné úsilí bylo věnováno zvýšení stability programu.
-- Vlaky přibližující se k návěsti "Výstraha" mají číslo zvýrazněno žlutou barvou.
-- Vlaky odmítnuté na vstupních jednokolejných tratích jsou nabízeny opakovaně. Je-li to potřebné, z nabídkové fronty je možno smazat nákladní vlaky příkazem NULN z menu příslušného traťového souhlasu.
-- V úvodní situaci jsou již rozmístěny vlaky osobní dopravy do svých přibližně správných poloh. Stojí-li při startu simulace ve stanici vlak, který zde má projíždět, je třeba dovolit jeho odjezd do pěti minut. Po tuto dobu je potlačena příslušná kontrolní funkce.
-- Nastavení rychlosti chodu simulace i frekvence nákladních vlaků je nově dostupné i z klávesnice.Ve verzi 1.26:

-- Byly odstraněny některé drobnější závady, na které uživatelé upozorňovali. Šlo zejména o nedostatky v diagnostice návěstních znaků a chyby v přidávání postrkových lokomotiv.
-- Porucha přestavování výhybky má zvýrazněnou indikaci a je doplněna chybovým hlášením.
-- Informace o délce vlaku nabízeného po jednokolejné trati je dostupná po přemístění kurzoru na číslo nabízeného vlaku a stisku klávesy F1.
-- Vstup nákladních vlaků po dvoukolejné trati je možno zablokovat vydáním zákazové dispozice (příkaz ZAKN) v menu příslušného traťového souhlasu.Ve verzi 1.30:

-- Nastavená obtížnost a rychlost chodu simulace je při ukončení programu evidována, při novém startu pak uživateli znovu nabídnuta jako výchozí.
-- Dílčí změna nastala u výluk: výluka traťové koleje se vyskytuje od úrovně 4, výluky staničních kolejí až od úrovně 5. Toto zjemnění podmínek je ovšem vyrovnáno zavedením penalizace ve výši 20 bodů, pokud uživatel nezahájí požadovanou výluku traťové koleje nejpozději do 15 minut po plánovaném čase.
-- Náhodně vstupují vlaky s mimořádnými zásilkami. Vlaky s takovými zásilkami mají sníženou rychlost, pokud ve stanici jedou na návěst omezující rychlost vlaku na 40 nebo 60 km/hod. Rychlost 40 km/hod. je návěstěna dolním žlutým světlem bez pruhů, rychlost 60 km/hod. dolním žlutým světlem se žlutým pruhem. V těchto případech jede vlak s mimořádnou zásilkou rychlostí pouze 20 km/hod.
  Jede-li vlak s mimořádnou zásilkou na návěst dovolující vyšší rychlost než 60 km/hod., jeho rychlost se již na 20 km/hod. nesnižuje.
  O zařazení mimořádné zásilky ve vstupujícím vlaku je uživatel informován výpisem v okně Zprávy. Výpis obsahuje i údaj o hodnotě snížené rychlosti. Mimoto je stanovená rychlost vlaku v okně Info vypsána žlutou barvou.Ve verzi 1.31:

-- Na základě oprávněných připomínek bylo zdvojnásobeno bodové hodnocení vlaku s mimořádnou zásilkou, neboť takový vlak je opravdu zdrojem provozních obtíží.
-- Díky uživatelským ohlasům se podařilo odstranit některé přetrvávající nežádoucí stavy programu, např. zablokování programu s chybou 201 a nesprávné vyhodnocení řádně započaté a ukončené výluky traťové koleje.
Ve verzi 1.32:

-- U některých nákladních vlaků musí být v určené stanici vykonána nácestná technická prohlídka. Tato prohlídka trvá 15-40 minut. Pohotovost vlaku k odjezdu je ohlašována obvyklým způsobem. O potřebě vykonání nácestné technické prohlídky je uživatel informován v okně Zprávy a hnědou barvou výpisu stanovené rychlosti vlaku, resp. hnědou barvou nabídky, jde-li o vlak vstupující do oblasti po jednokolejné trati.
-- Další změna se týká vlaků, které potřebují přidání postrkové lokomotivy. Nově je možno přidat postrk i dříve než v určené stanici, je-li to vzhledem k situaci v postrkovací stanici účelné.
-- Pro zlepšení kombinačních možností v situacích, kdy je třeba napravovat chyby, je u sunutých vlaků potlačena funkce kontrolující směr jízdy vlaku. Sunutý vlak je tedy možno nouzově vymanévrovat i do míst, kam by správně nepatřil.
Ve verzi 1.35:

-- Díky pozorným uživatelům byly odstraněny některé chyby ve vazbách mezi vlaky, posunujícími lokomotivami a souvisejícími daty.
-- Nově jsou v programu konstruovány pravidelné nákladní vlaky, které obdobně jako vlaky osobní dopravy vstupují do řízené oblasti zhruba ve stanoveném čase. U těchto vlaků je přípustná také jízda s náskokem, tato možnost se však netýká většiny manipulačních vlaků, ty zpravidla dodržují stanovené pobyty ve stanicích.
-- Informace o vlaku na staniční koleji a o obsazení staniční dopravní koleje je dostupná také po stisku pravého tlačítka myši na staniční koleji a výběru položky VLAK, resp. KOLEJ z rozvinutého menu.
-- Nově je konstruována funkce pro ovlivňování rychlosti jedoucího vlaku, výhodná ve spletitých situacích. Příslušné menu je možno otevřít umístěním kurzoru myši na číslo vlaku na trati a stiskem klávesy F9 nebo pravého tlačítka myši. Vlaku, který se nachází na trati mezi stanicemi, pak lze vydat příkaz k jízdě omezenou rychlostí. Rychlost se omezuje v procentním poměru ke stanovené rychlosti vlaku. Vliv vydaného příkazu se projeví v následujícím traťovém oddílu a trvá do nejbližší stanice.
-- Blížící se pohotovost vlaku k jízdě je nyní ohlašována již tři minuty předem.
-- Výluky traťových kolejí mohou být vyžadovány také opakovaně.

Výjimka pro simulační program Multi-2:

  Vzhledem k místním poměrům na dotčené trati je v tomto simulačním programu omezena kontrola nerušeného nástupu a výstupu cestujících do/z vlaku osobní dopravy ve stanicích, kde má vlak pravidelný pobyt, na tato časová pásma:
-- 1 minuta po příjezdu do stanice (indikováno bílým orámováním čísla vlaku)
-- 3 minuty před odjezdem ze stanice (indikováno postupně modrým, šedým a žlutým podkladem čísla vlaku)

  V tomto programu jsou zapracovány také krátké výluky traťové koleje na jednokolejné trati. Požadavku na zahájení výluky je vhodné vyhovět v době, kdy dotčeným mezistaničním úsekem nepojede podle jízdního řádu žádný vlak osobní dopravy. Pokud uživatel výluku jednokolejné tratě nezahájí, není nijak bodově postižen. Za zahájení takové výluky však obdrží prémiové body.
Ve verzi 1.36:

-- Menu staniční koleje bylo rozšířeno o položku "POB." (POBYT). Pokud je na staniční kolej postavena jízdní cesta pro vlak, který nebude moci po koleji hladce projet, před vstupem vlaku na kolej je možné obsluhou této položky menu jednorázově potlačit příslušné chybové hlášení. Jde o obdobu situace, kdy dispečer informuje radiostanicí strojvedoucího o pobytu ve stanici z dopravních důvodů.
-- Menu staniční koleje nově obsahuje také položku "ČÍS." (ČÍSLO). Je-li na staniční koleji právě jedna posunovací lokomotiva, která nemá určeno další použití, je možno ji obsluhou této položky a následným kliknutím myši na název cílové stanice očíslovat a tím změnit na lokomotivní vlak.
-- Číslovací funkce úzce souvisí s nově doplněnou možností odvěšení postrkové lokomotivy. Poté, co vlak s postrkem dosáhne vrcholové stanice (např. v Multi-2 jde o Lázně Kynžvart), program informuje uživatele o možnosti odvěšení postrku. Postrk lze odvěsit za těchto podmínek:
---- pro vlak není postavena odjezdová cesta
---- celý vlak se vešel na staniční kolej
K odvěšení postrkové lokomotivy je třeba umístit kurzor myši na staniční kolej a stisknout kombinaci kláves Alt + F8.
Postrk z vlaku odvěšujte s ohledem na jeho další použití, protože někdy může být účelné dopravit ho na místo určení ještě na vlaku a odvěsit ho později, než ve vrcholové stanici.

Ve verzi 1.40:
-- Při ukončení programu je nyní možné uložit aktuální dopravní situaci do souboru na pevný disk a při novém startu ji opět načíst. Celkem je možno uložit 26 různých situací. Není-li již pro záznam volný žádný datový soubor, bude nejnovějším záznamem přepsán bez výstrahy záznam nejstarší. Velikost souboru je závislá na rozsahu řízené oblasti a na počtu vlaků v grafikonu, dosahuje 100 - 150 kB. Budou-li využity všechny záznamové soubory, obsadí na pevném disku 2,6 - 4,0 MB. Název souboru je sestaven takto:

-- U vyloučených traťových a staničních kolejí je možné získat informaci o plánovaném ukončení výluky otevřením menu příslušného traťového souhlasu, resp. obsluhou položky KOLEJ v menu staniční koleje.
-- Výrazně byly rozšířeny možnosti programu ve vztahu k oběhům lokomotiv. Grafikonem může být určen pro úvraťovou stanici vlaku nezávislý obrat soupravy a lokomotivy, nástup lokomotivy ve formě lokomotivního vlaku nebo naopak odjezd lokomotivy od soupravy do jiné stanice. V některých situacích po startu programu je možné, že vlak přijede do úvraťové stanice s přípřeží (dvě lokomotivy v čele vlaku), jedna bude určena pro odstup stanovený grafikonem, další pro objíždění vlaku a jeho zapřažení. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje po příjezdu vlaku do úvraťové stanice důsledně zkontrolovat údaje o obsazení koleje a o dalším určení odstupující lokomotivy.
Pro dobrý přehled o úvraťových a končících vlacích je informační výpis zobrazovaný po stisku klávesy F1 doplněn o údaje o obratech lokomotiv. Příklad:


Pn 67701: 400 m,50 km/h MLA/67700 OKL,*77336 LIP

Význam: Vlak 67701 o délce 400 m a rychlosti 50 km/h pokračuje z Mar.Lázní jako vlak 67700 směrem do O.Kladrub, lokomotiva v Mar.Lázních od vlaku odstoupí a pojede jako lokomotivní vlak č.77336 do Lipové u Chebu.


Lv 77701: 20 m,50 km/h MLA,*67700

Význam: Lokomotivní vlak 77701 o délce 20 m a rychlosti 50 km/h ukončí jízdu v Mar.Lázních, určen pro zapřažení vlaku 67700.


Ve verzi 1.41:
-- Díky rychlé reakci uživatelů na zveřejněnou verzi 1.40 byly odstraněny datové chyby u některých vlaků v programu Multi-2, které způsobovaly nepohyblivost vlaků.
-- U programů celé série Multi byly odstraněny další drobné nedostatky vzniklé při poměrně obtížné přípravě verze 1.40.


Ve verzi 1.42:
-- Pro potřeby programu Multi-3, prvního simulátoru tříkolejné tratě, byla doplněna nová informační funkce. Vzhledem k omezenému prostoru pro výpis čísel vlaků u prostřední traťové koleje se k této traťové koleji vypisuje pouze číslo prvního vlaku ve sledu. Vždy při rozvinutí menu traťového souhlasu se vypíše do okna vlevo dole uspořádaný seznam vlaků, jejichž čísla jsou v příslušné traťové frontě evidována.
-- K provozu na tříkolejné trati se vztahuje i následující připomínka : na tříkolejné trati nelze pro jízdy zastávkových osobních vlaků používat střední, tedy nultou traťovou kolej. To se týká i situací, kdy je vyloučena pravá krajní traťová kolej ve směru jízdy vlaku, simulační program předpokládá, že při takové výluce nejsou v zastávkách vybudovány provizorní přechody přes vyloučenou kolej. Zastávkový vlak tedy při výluce pravé krajní traťové koleje musí jet ve vhodnou dobu po levé krajní traťové koleji.
-- Při výběru záznamu k načtení se samočinně nabídne záznam uložený naposledy, odpovídající položka je v menu barevně odlišena.
-- Při volbě průjezdové cesty je nově umožněno určit odjezdovou traťovou kolej, která neleží v pokračování přímé vjezdové staniční koleje. Dovoluje-li to uspořádání kolejiště, bude po takové volbě postavena průjezdová cesta složená z vjezdu přímým směrem a odjezdu na vybranou traťovou kolej. Pro stavění průjezdové cesty, ve které má vjezdová cesta vést jiným, než přímým směrem, lze využít již existující možnosti zřetězení cest. Pro takovou jízdu zvolte začátek cesty na vjezdovém návěstidle, pak začátky cesty na cestovém a odjezdovém návěstidle vybrané koleje a následně určete konec cesty na zamýšlené odjezdové traťové koleji.


Ve verzi 1.44:
  Po zveřejnění simulátoru Multi-3 došly zprávy o nedostatcích ve stavění vlakových cest po delší době chodu simulace. Tato závada byla odstraněna, dále bylo vylepšeno ukládání dat do záznamových souborů a opraveno několik maličkostí v souborech s jízdními řády programů Multi-2 a Multi-3.


Ve verzi 1.45:
  Oprava týkající se pouze simulátoru Multi-2, odstraněna chyba způsobující deformaci dat vstupujících vlaků.


Ve verzi 1.47:
   Jízdní řád v simulátoru Multi-3 aktualizován a soubor ještě dodatečně opraven podle GVD 2004/2005.


Ve verzi 1.50:
   Na základě uvolnění informací o tvorbě uživatelského jízdního řádu byla upravena možnost definovat přepřah i pro neúvraťové vlaky.


Ve verzi 1.51:
   Odstraněna chyba v práci se záznamovými soubory.


Ve verzi 1.52:
   Poruchy v přestavování výhybek jsou nově volitelné. Odstraněna drobná omezení v trasování lokomotivních vlaků.


Ve verzi 1.53:
   Zjednodušen start programu s univerzálním heslem pro uživatele, kteří si tvoří vlastní jízdní řády.


Ve verzi 1.54:
   Dojede-li do úvraťové stanice vlak s postrkem, přičemž lokomotiva v čele vlaku nepřechází na jiný vlak, není nutno takový vlak v úvraťové stanici objíždět.
  


Ve verzi 2.08:

   32-bitová verze simulačního programu v grafickém rozlišení obrazu 800 x 600 bodů.

   Změny oproti předchozím simulacím:
-- seřaďovací návěstidla se nově zobrazují podle zásad Jednotného obslužného pracoviště (JOP)
-- totéž se týká indikací přestavovaných výhybek a indikací při volbě cesty
-- program byl doplněn o možnost přechodného zobrazení tzv. variantních bodů pro volbu cest
-- byl zpracován přenos návěstních znaků mezi blízkými dopravnami
-- doplněno bylo volitelné zobrazení stručného jízdního řádu vybraného vlaku
-- jízdní řád může obsahovat i neúvraťové vlaky s povinnou výměnou lokomotivy v určené stanici
-- samočinná funkce i uživatelské ovládání staničních přejezdových zabezpečovacích zařízení

  


Ve verzi 3.03:
   Program přepracován do verze pro Windows. Chování programu je až na drobné detaily shodné s verzí 2.08, nadbytečné lokomotivy je nově možno odesílat i mimo řízenou oblast. V programu Multikon bylo doplněno několik přejezdů.
  


Ve verzi 3.05:
   Nastavení parametrů simulace je rozšířeno a přepracováno. Klávese "Esc" byl vrácen její původní taktický význam. V programu Multi-1 bylo doplněno několik přejezdů.
  


Ve verzi 3.08:
   V úvodním nastavení parametrů simulace je doplněna možnost volitelného zařazení přejezdů. Odstraněno několik menších nedostatků nastavovacího menu a vážnější chyba ve zpracování povelů ke stavění jízdních cest ve zrušených verzích. Po delší době se podařilo vyvinout možnost stavění složených posunových cest v obvodu jednoho zhlaví stanice.
  


Ve verzi 3.09:
   Pro vybrané stanice je menu stanice doplněno o volbu "SEZN", která vyvolá výpis seznamu vlaků s dopravními údaji. To se týká v programu Multi-4 stanice Brno hl.n.
  


Ve verzi 3.10:
   Díky rychlé reakci uživatelů odstraněna chyba ve vyhodnocování dovolené rychlosti v jízdních cestách zavlečená z vývojového stadia dalšího software.
  


Ve verzi 3.11:
   Odstraněna závada ve výpisu jízdních řádů obratových vlaků objevující se po obratu.
  


Ve verzi 3.15:
   Vylepšený volitelný zvukový doprovod pro PC se zvukovou kartou.
  


Ve verzi 3.17:
  - Zkušebně doplněno softwarové uzavírání přejezdů s ohledem na jízdní cesty v zásobníku. Po jízdě vlaku nebo posunového dílu se ještě před zrušením výstrahy na přejezdu ověřuje, zda nejbližší cesta v zásobníku povelů bude vyžadovat uzavření stejného přejezdu. Je-li tato podmínka u první cesty v zásobníku splněna, příslušný přejezd je podle potřeby softwarově uzavřen; tento stav je indikován světle modrým vykreslením přejezdu. Je-li navíc právě příslušný zásobník povelů přepnut do režimu "křižování", kontrola je rozšířena na první dvě cesty v zásobníku.
  - Pro nouzové řešení provozních situací doplněna možnost dočasného zrušení kontroly správného směru jízdy vybraného vlaku klávesovou kombinací Ctrl + F5.
  - Výluky staničních a traťových kolejí mohou být zakázány, generovány samočinně programem nebo zaváděny uživatelem. V posledním uváděném případě trvá výluka vždy nejméně 30 minut, maximální doba jejího trvání není omezena.
  - Pro všechny simulace byla od této verze sjednocena délka řádku v grafikonovém souboru. Uživatelé, kteří si vytvořili vlastní grafikonové soubory, však svá již dříve připravená data na sjednocenou délku řádku upravovat nemusejí, program při startu překontroluje (a podle potřeby opraví) délku řádků samočinně.
  


Ve verzi 3.19:
  - Částečně byla pozměněna dynamika rozjíždějícího se vlaku.
  - Je-li volbou zřetězeno několik jízdních cest, každá z nich nyní může obsahovat variantní bod.
  - Byly vypuštěny kontrolní zvuky obsluhy myši a odstraněno několik menších nedostatků, přes veškerou snahu vzniklých během usilovné práce na programu.

Výjimka pro simulační program Multi-2:

  Vzhledem k místním poměrům na dotčené trati je v tomto simulačním programu zmírněna kontrola nerušeného nástupu a výstupu cestujících do/z vlaku osobní dopravy ve stanicích, kde má vlak pravidelný pobyt. Nadále se kontrola uplatňuje pouze 1 minutu po příjezdu a 3 minuty před odjezdem vlaku ze stanice, nově je navíc omezena pouze na vlak stojící na koleji bezprostředně sousedící s kolejí, na niž vjíždí jiný vlak.


  


Ve verzi 3.21:
  - Byly odstraněny některé dílčí nedostatky a vylepšeny přechody programu do / ze stavu v pauze.
  - Složená jízdní cesta nyní může obsahovat čtyři dílčí cesty.
  - Indikace traťového souhlasu byla lehce zvýrazněna.
  - Byly rozšířeny možnosti trasování vlaků při tvorbě uživatelského GVD.Ve verzi 3.22:
  - Byly odstraněny některé datové chyby.
  - Po stisku klávesy F1 se kromě údajů o vlaku vypisuje také jeho jízdní řád.
  - Stisk mezerníku po startu urychluje ověřování správnosti datových souborů.
  - Přejezdová zabezpečovací zařízení byla mírně vylepšena.Ve verzi 3.24:
  - Byla zavedena funkce střídání strojvedoucích v určené stanici, tzv. "střídání na ose".
  - Přehled aktuálně zavedených vlaků podle potřeby, které jsou trasovány v GVD, je dostupný na nově zřízené informační záložce "VL.PP". Nadále se však kromě těchto vlaků náhodně objevují vlaky mimořádné, v nákresném jízdním řádu nezapracované.
  - V některých simulacích mohou lokomotivy ze sousedních obvodů, např. z depa, nastupovat posunovou jízdou po příslušné předávací koleji. O předání lokomotivy je uživatel informován textovou zprávou a modrou obdélníkovou indikací v blízkosti předávací koleje. Indikace se maže po uvolnění této koleje.Ve verzi 3.25:
Odstraněny závady, převážně se týkající nového námětu Ústí n.L., mimoto opraveny některé obecné nesrovnalosti v organizaci postrkové služby.


Ve verzi 3.26:
- Odstraněna závada týkající se vstupu zavedených vlaků podle potřeby.
- Výpis údajů o vlaku je nově možno vyvolat také prostým umístěním kurzoru myši na staniční kolej, na níž je vlak přítomen nebo na kterou má postavenu vlakovou cestu.
- Výpis jízdního řádu vlaku nově obsahuje také údaje o potřebě nasazení postrkové lokomotivy, o nácestné technické prohlídce, případně o střídání na ose.
- Informační výpis byl u vlaků s přepřahem rozšířen o údaje o nastupující lokomotivě, např.:

Pn 66441: 450 m, 80 km/h, ULS-POV, * od 64681

Pn 66490: 380 m, 80 km/h, ULS-PRA, * od 77661

Vn 53690: 550 m, 90 km/h, UST-UVN/53690 REH (4.55),
  *SN1 / *Z 208K UVN, DIF: 0

R 605: 160 m, 140 km/h, CHA-ULH/605 PRA (6.13), *DKV
/ * Z 5aK ULH, ZAST.:ULH, DIF: -1

R 713: 100 m, 120 km/h, UVN-UST, * Z DKV, ZAST.:ULZ, DIF: -2

Význam:
vl. 66441 čeká na přistavení lok. od vl.64681
vl. 66490 čeká na přistavení lok. od lokomotivního vlaku 77661
vl. 53690 určen k přepřahu, lok. od vlaku odstoupí do obvodu SN1, na vlak určena lok. odstavená v obvodu UVN na kol.208
vl.   605 určen k přepřahu, lok. od vlaku odstoupí do DKV (depo), na vlak určena lok. odstavená v obvodu ULH na kol.5a
vl.   713 čeká na přistavení lok. z DKV
Ve verzi 3.27:
Drobná vylepšení v zobrazení návěstidel, výpis údajů o vlaku je nově možno vyvolat také umístěním kurzoru na číslo vlaku v traťové frontě.


Ve verzi 3.28:
- Odstraněny datové chyby v GVD u programu Multi-2N, zavedena kontrola plánované vjezdové koleje u zastavujících osobních vlaků ve dvoukolejných stanicích Vranov u S., Milíkov, Ošelín, Pavlovice, Brod n.T. a Valy u M.Lázní. Kontrola je zapracována pouze v simulaci modernizované tratě Plzeň - Cheb podle reálné předlohy. V jiných simulačních programech se tato kontrola neuplatňuje.
- U vstupujících nákladních vlaků byla obnovena mírná proměnlivost délky vlaku. Tento faktor se projevuje náhodně, vstupující nákladní vlak může být oproti údaji uvedenému v grafikonovém souboru o 10 - 50 m kratší nebo delší.


Ve verzi 3.29:
- Odstraněny chyby v ukončení nákladního vlaku týkající se simulací Gordikon a Multi-5
- Zlepšena funkce výpisu očekávaných vlaků vyvolávaná klávesou F3


Ve verzi 3.30:
- Odstraněny některé chyby související s přechodem simulace přes půlnoc
- Pobyty zpožděných vlaků se krátí o něco výrazněji než ve starších verzích
- Záznamové soubory jsou nyní ukládány do podřízené složky ZAZN. V této složce jsou také zcela nově uloženy situační záznamy z posledních deseti minut chodu simulačního programu. Zájemci mohou přejmenováním některého z těchto souborů a jeho načtením při novém startu dosáhnout zopakování vybrané situace.


Ve verzi 3.31:
Na vybraných tratích mohou jezdit naklápěcí jednotky vyšší traťovou rychlostí než ostatní vlaky. V grafikonovém souboru byl u některých vlaků zaveden datový příznak naklápěcí jednotky. Potřebnými datovými úpravami prošla simulace tratě Plzeň - Cheb označená Multi-2N.Ve verzi 3.32:
- Odstraněny některé chyby, jak datové v definičních a grafikonových souborech, tak programové v algoritmech stavědla.
- S ohledem na příznivce simulačních programů zabývající se konstrukcí vlastních jízdních řádů je nově zavedena možnost definovat do určené stanice přepřah vlaku s odstupem lokomotivy do volného oběhu pro další operativní nasazení podle dispozic uživatele simulace. Funkce účinkuje i u mimořádných vlaků a s jejím využitím je možno vytvořit grafikon s velmi pestrým provozem s náhodnými prvky. V souvislosti s touto novou funkcí je konstruován klávesový příkaz Ctrl + F9 pro přivěšení lokomotivy volného oběhu do čela vlaku.
- Pro vstupní tratě s více než dvěma traťovými kolejemi je nově zavedena možnost předisponovat vlak, pro který je požadováno udělení souhlasu k jízdě, do fronty žádostí jiné traťové koleje. Je-li např. požadován souhlas pro jízdu vlaku po nulté traťové koleji ze sousední stanice, umístěním kurzoru myši na vypsanou žádost a stiskem klávesy 1 je vlak převeden do fronty žádostí 1.traťové koleje.Ve verzi 3.33:
- S ohledem na vyšší počet funkcí u některých prvků simulace bylo rozšířeno obslužné menu.

- Simulace má zapracovánu zcela novou funkci změny vlaku na posunový díl. Funkce je určena pro situace, kdy je třeba soupravu vlaku s delším pobytem při obratu odstavit mimo dopravní koleje. Využití se předpokládá zejména u souprav osobních vlaků, zvláště po dobu delších nočních pobytů souprav. Před odjezdem je třeba posunový díl přistavit opět na dopravní kolej a změnit na vlak. Na nutnost přistavení posunového dílu na odjezdovou kolej program uživatele upozorňuje v době 15 a 10 minut před dobou pravidelného odjezdu.
Po startu simulace je vhodné získat přehled o odstavených soupravách vyvoláním informačního výpisu u obsazených manipulačních kolejí. Přechodnou změnou vlaku na posunový díl je možné řešit situace v rozmístění vlaků s delším pobytem ve stanicích s jednostranným úrovňovým příchodem k vlakům. Pokud byl vlak změněn na posunový díl, po zpětné změně na vlak bude pohotov k odjezdu nejdříve za 3 - 5 minut.
Tato nová funkce není shodná s ukončováním lokomotivního vlaku a jeho změnou na posunovací lokomotivu. Změna vlaku na posunový díl zachovává v programových datech evidované údaje o vlaku. Pro manipulace s posunovým dílem prozatím platí malé ale důležité omezení: je-li třeba, aby posunový díl na některém úseku koleje změnil směr jízdy, je nutné, aby se na tento kolejový úsek celý vešel. Na odstranění tohoto omezení se bude dále pracovat.

- Vybrané prostorové oddíly na trati jsou nově kresleny také šikmou, resp. lomenou čarou. To se týká prozatím simulace Multi - 6C.Ve verzi 3.34:
- Zejména s ohledem na uživatele, kteří se zabývají tvorbou vlastních jízdních řádů, byla upravena dynamika jedoucího vlaku ve vztahu ke stanoveným jízdním dobám. Nově je možno vlaku v grafikonovém souboru určit mezi stanicemi také jízdní dobu delší, než je typová jízdní doba pro příslušnou stanovenou rychlost uváděná v souboru s popisem grafikonových dat. Tato delší jízdní doba bude vlakem respektována za předpokladu, že dotyčný vlak není opožděn. Zájemcům je tak usnadněna tvorba jízdních řádů, zvláště pro oblasti s reálnou předlohou.Ve verzi 3.35:
- Stavění složených vlakových cest je možné také volbou začátku první vlakové cesty a konce poslední vlakové cesty, avšak pouze tehdy, pokud složená cesta vede v obrazu kolejiště přímým směrem.
- V úvodním nastavení lze zvolit maximální počet současně přestavovaných výhybek v rozmezí hodnot 1 - 5.
- V simulaci se nově kontroluje správné hospodaření s postrky. Je-li po dosažení vrcholové stanice ohlášena možnost odvěšení postrku, program zabrání tomu, aby vlak s postrkem nevhodně opustil řízenou oblast. Vlak se "zapomenutým" postrkem zastaví v krajní stanici řízené oblasti a vyžádá si odvěšení postrkové lokomotivy.
- V grafikonu je nově zavedeno zastavování rychlíků ve vybraných zastávkách. Zatím se tato novinka týká zastávky Litoměřice-město v simulaci Multi-6A. Detaily pro vlastní tvorbu GVD lze nalézt v souboru s popisem grafikonových dat.Ve verzi 3.36:
Díky rychlé reakci trpělivých uživatelů odstraněna chyba vyskytující se ve verzi 3.35 nepravidelně při rušení vlakových cest.Ve verzi 3.37:
- Odstraněny datové chyby v některých definicích oblastí, grafikonech a nepravidelně se vyskytující závada v přestavování výhybek.
- Mírně snížena výpočetní náročnost simulace, z toho plyne o něco menší zatížení procesoru.
- Zavedeno několik nových možností pro určení kalendářních dnů v jízdních řádech. Detaily pro vlastní tvorbu GVD lze nalézt v souboru s popisem grafikonových dat.
- Do výpisu jízdního řádu, který lze vyvolat klávesou F7, se nově vypisuje také aktuální odchylka vlaku od jízdního řádu.Ve verzi 3.38:
- Zlepšena vazba na operační systémy Windows 7, 8, 10.
- Program při startu ověří, zda je k PC připojen monitor s klasickým poměrem stran 4:3 nebo monitor širokoúhlý s dostupným rozlišením 960 x 600 bodů. Podle výsledku pak ve vybraných oblastech nabídne, resp. určí příslušné zobrazení řízené oblasti. Zatím se tato možnost týká programu Multi-7. Využití funkce se předpokládá spíše v nově vytvářených námětech.Ve verzi 3.39:
- Úprava vynucená aktualizacemi operačního systému.
- Jádro simulace přepracováno s cílem dále snížit zatížení procesoru.
- Doplněna volba maximálního zpoždění vstupujícího vlaku.Ve verzi 3.40:
- Z obvodů zaústěných dep kolejových vozidel (DKV) nyní mohou nově nastupovat soupravy vozidel jako posunové díly. Ty je pak třeba přistavit na vhodnou dopravní kolej a zde funkcí PD>VLAK změnit na vlak. V simulacích, v nichž do obvodu připojených DKV nelze stavět vlakové cesty, je postup odstavení soupravy analogický, tedy změna vlaku na posun funkcí VLAK>PD a dovolení posunu do obvodu DKV.Ve verzi 3.41:
Do simulace byly zahrnuty funkce z experimantálního softwaru:
 1.  Zrychlená volba průjezdových vlakových cest přes více stanic;
 2.  Hospodárné uzavírání přejezdů v odjezdové vlakové cestě u vlaku osobní dopravy s pobytem v příslušné stanici;

Dále byl program upraven, aby ho bylo možno provozovat i na monitorech, které neumožňují nastavení základního rozlišení obrazovky simulace v hodnotě 800 x 600 bodů.Ve verzi 3.42:
Mírně zrychlena úvodní kontrola neporušenosti definičních dat oblastí.

Po verzi 3.42 následoval přechod od sady jednotlivých programů k univerzálnímu programu Unisim


Univerzální program Unisim

Ve verzi 1.01 z 1. 7. 2019:
- Úvodní nabídka dovoluje výběr provozní oblasti. Není-li tato nabídka obsloužena do 5 sec., samočinně následuje výběr oblasti použité naposledy.
- Ostatní funkce softwaru jsou odvozeny ze starší sady programů.Ve verzi 1.02 ze 4. 8. 2019:
- Odstraněny chyby vzniklé přechodem k univerzálnímu simulačnímu programu, např. nedostatky ve stanovení doby trvání výluk při zvoleném režimu výluk "auto" a dále některé chyby datové v grafikonech oblastí, zveřejněných nově s programem Unisim.
- V prostorových oddílech se samostatnou předvěstí vjezdového návěstidla se upozorňuje na vlak blížící se k předvěsti s návěstí "Výstraha" dvakrát. Poprvé v době, kdy do minutí předvěsti zbývá vlaku 60 s, podruhé v době, kdy vlaku zbývá do minutí předvěsti 12 s.Ve verzi 1.03 z 21. 8. 2019:
- Z menu staniční koleje pro střední tlačítko myši je možno vydat dispozici pro čekání stojícího vlaku na příjezd zpožděného vlaku do příslušné stanice. Poté je třeba určit očekávaný vlak stiskem levého tlačítka myši na staniční koleji přípojné stanice, na niž je postavena vjezdová cesta pro očekávaný vlak. Po vydání přípojové dispozice bude u čekajícího vlaku tolerováno zpoždění v hodnotě T, přičemž T je výše zpoždění očekávaného vlaku v době vydání dispozice. Tolerované zpoždění se neprojeví v bodovém hodnocení jízdy čekajícího vlaku. Byla-li vydána dispozice k čekání vlaku na přípoj, výše tolerovaného zpoždění se vypisuje v údajích o čekajícím vlaku za zkratkou "TOL.ZP:".
Pravomoc rozhodnutí o čekání na přípojný vlak podle aktuální provozní situace se ponechává uživateli.
Vydaná dispozice k čekání na přípojný vlak neovlivňuje pohotovost čekajícího vlaku k jízdě.
Ve verzi 1.04 z 1. 9. 2019:
- Drobné úpravy dat v několika oblastech, doplněny kontroly pro přenos informací o posunových dílech po změně vlaku na posun.Ve verzi 1.05 z 28. 10. 2019:
- Do simulace byla doplněna možnost zobrazení nákresného jízdního řádu.
Za chodu simulace je možné stiskem mezerníku přejít do zobrazení nákresného jízdního řádu (GVD) s jednoduchým ovládáním. Nákresný jízdní řád je zobrazen převážně podle běžných provozních zvyklostí. Trasy vlaků, které v nastavený den v týdnu v simulaci nejedou, jsou zobrazeny nevýraznou šedí. Výraznou svislou čarou je oznamován provozní čas simulace. Chod simulace je možné i ze zobrazení GVD zastavit a znovu spustit. Přepnutí zpět do simulace je možné opět mezerníkem nebo standardním uzavřením okna GVD.

Začlenění zobrazovací funkce umožnilo redukovat objem dat v programu. Volbou „Výstupy“ je možné vytvořit z dat GVD obrazové soubory pro celých 24 hodin, rozdělené podle právě nastaveného časového rozsahu. V těchto obrazových souborech se nákladní vlaky s omezením podle dnů v týdnu a vlaky podle potřeby vyznačují přerušovanou čarou modré barvy, šedý odstín se nepoužívá.

Ukázka zobrazení GVD

- V oblasti 11 je pro několik cestových návěstidel ve stanici Praha Mas.n. zavedena volba tzv. vlakové cesty podle rozhledových poměrů (dále VCRP). Ta dovoluje postavit vlakovou cestu, jejíž cílová kolej je obsazená jedním vlakem nebo posunovým dílem. Jízda vlaku na obsazenou kolej je pak dovolena odpovídajícim návěstním znakem s přerušovaným bílým světlem. Číslo vlaku se při použití VCRP přenáší na doplňkové číselné pole, které se v takovém případě přechodně aktivuje.
Je-li po volbě VCRP určena volná cílová kolej, stavědlo cestu samočinně zpracuje jako standardní vlakovou cestu bez aktivace doplňkového pole pro číslo vlaku a bez užití návěsti pro VCRP.
- Kontrola včasného postavení vjezdové vlakové cesty se od verze 1.05 neuplatňuje u zastávkových vlaků, pokud je v prostorovém oddílu před vjezdovým návěstidlem zastávka. V takové situaci se nevypisuje ani příslušné výstražné hlášení. Barevné zvýraznění čísla vlaku blížícího se k vjezdovému návěstidlu v poloze "Stůj" je však zachováno.Ve verzi 1.06 z 24. 12. 2019:
- Drobné úpravy dat, doplněny kontroly procedur při vstupech vlaků a posunových dílů do oblasti.Ve verzi 1.07 z 24. 12. 2020:
- Zapracována volitelná rozšířená kontrola jízdních cest. Před postavením jízdní cesty se kontroluje její přípustnost s ohledem na trasu vlaku podle GVD a přípustnost s ohledem na situaci v kolejšti s úrovňovým příchodem cestujících k vlaku.
- Rozšířenou kontrolu lze vyřadit buď pro celou dobu chodu simulace nebo jednorázově pro jednu konkrétní situaci. Podrobný popis funkcí rozšířené kontroly je dostupný zde.

- Klávesou F3 lze nově vyvolat informace nejen po umístění kurzoru na symbol traťového souhlasu, ale i po umístění kurzoru na kolejový úsek, po němž vstupují posunové díly (lokomotivy, soupravy) ze sousedního obvodu. V druhém případě se vypíše seznam nejbližších očekávaných vstupů posunových dílů.Ve verzi 1.08 z 31. 12. 2020:
- Odstraněny závady ve vstupu mimořádných vlaků a v oblasti 4T nedostatky v úvraťových jízdách delších vlaků.Ve verzi 1.09 z 10. 1. 2021:
- Posíleny kontrolní procedury pro vstupy vlaků a posunových dílů.