Software zvláštního určení
pro seznámené uživatele
# 1 - Identifikátor PC

# 2 - Modifikátor textu

# 3 - Experimentální SWPřístup pro vybrané skupiny