Technologický trenažér v SŠES Dubečská  Trenažér je situován ve dvou sousedících místnostech. V jedné je simulováno stavědlo pro uzlové stanice a obvody dálkově řízených tratí. Obraz simulace je promítán na stěnu v poměru stran 16:6 a napodobuje tak velkoplošné zobrazení. Trenažér umožňuje získávání kombinačních schopností a "dopravního myšlení", nácvik reakce na cíleně vyvolávané provozní mimořádnosti a lze ho případně použít i pro otestování psychické zátěže obsluhy.   Software stavědla je schopen přijímat po síti příkazy z dohledového počítače a na jejich základě vytvářet rozmanité provozní komplikace.
   Prostor stavědla je spojen interkomem se sousední místností (viz níže), do níž jsou ze stavědla po síti přenášena data pro opakovací zobrazení běžící simulace. Vhodným uspořádáním datové základny je zde obraz prostorově redukován, aby bylo možno situaci zobrazovat na menší ploše - jednom promítacím plátně.


   Vybavení místnosti může sloužit jednak prostému sledování běžící simulace, aniž by byla pozorovateli vyrušována obsluha stavědla, jednak pro nácvik rozhodovacích procesů v nadřazeném dispečerském aparátu.