Praktická výuka v dopravním sále SŠES Dubečská


Výuka zde probíhá na starších... ...i novějších typech skutečného zabezpečovacího zařízení... ...přičemž na obsluhu zabezpečovacího zařízení odpovídajícím způsobem reagují vlaky na modelovém kolejišti.