Oblast GW

   Oblast GW

  Řízení většího uzlu; jeho rámcovou předlohou je stanice Bohumín kolem r. 1985, tedy v době, kdy zde pracovalo plnohodnotné seřaďovací nádraží.

    1. Základní údaje
    2. Koncepce provozu
    3. Práce spádoviště

Ukázka obrazovky
Vývojové verze1. Základní údaje

Obr.1 - Schema kolejiště


Plán kolejiště zachycující stav v r.1973.

Řízené a sousedící obvody:

OH   Ostrava hl.n.
BVR  Bohumín-Vrbice hl.koleje
BVV  Bohumín-Vrbice kol.skupina východ
BVZ  Bohumín-Vrbice kol.skupina západ
CHI  Chałupki
OPD  Odbočka Pudlov
DRA  Vlečka Drátovna
OA   Orlová
DVS  Desinfekční a vypařovací stanice
      

BPR  Bohumín přednádraží
ŽEL  Vlečka Železárny
BVJ  Bohumín vjezdové nádraží
BSN  Bohumín seřaďovací nádraží
BI   Bohumín osobní nádraží
DKV  Depo Bohumín
BHP  Hala provozního ošetření
BON  Bohumín odstavné nádraží
DET  Dětmarovice


Tyto obvody jsou z hlediska tvorby jízdního řádu a návazných funkcí považovány za samostatné stanice; to se týká zvláště určených úvraťových a přepřahacích stanic. Vlak s určeným přepřahem či úvratí např. v obvodu BPR je nutno přepřáhnout právě tam, nikoli jinde.

Pro obsluhu zabezpečovacího zařízení je oblast rozdělena na tyto obvody s vlastními zásobníky povelů:

Obr.2 - Rozdělená zhlaví


2. Koncepce provozu

  Provozní poměry: OH – BVR levostranný provoz, CHI – OPD – BI a BVJ – DET pravostranný provoz. Druhy trakce se v simulaci nerozlišují a chod provozu neovlivňují. Pojetí provozu je částečně retrospektivní, tj. simulován je chod seřaďovací stanice, četné přepřahy vlaků nákladní i osobní dopravy. Pro zvýšení zajímavosti je zavedena také převážně intervalová osobní doprava na rameni Ostrava – Dětmarovice a frekventovaný osobní provoz na trati z/do Chałupek a Orlové.
V programu je omezena volba startovacích časů simulace na časy 0.00 hod., 2.00 hod., 4.00 hod., atd. až do 22.00 hod.

  Tranzitní vlaky bez přepřahů a úvratí není nutno zvláště rozebírat. Velkoryse řešené jižní zhlaví osobního nádraží dává uživateli rozsáhlé možnosti v organizaci plynulé jízdy vlaků. Promyšlený výběr vjezdové koleje je potřebný u dvou párů osobních vlaků trasovaných z/do obvodu DVS, totéž se týká obsazování koleje 413 v BPR (v GVD jsou i vlaky DET-BI-DVS a DVS-BI-BON-DKV).
Úvraťové vlaky osobní dopravy obracejí buď v osobním nádraží (vlaky s krátkými pobyty), v obvodu BHP (ucelené jednotky) nebo v obvodu BON (klasické soupravy). Některé motorové vlaky nastupují a odstupují z/do obvodu DKV, jejich úvrať bez nutnosti objíždění je plánována výhradně v obvodu BON, s výhodou je možno pro ni využít kolej 294 o délce 100 m. Totéž se týká lokomotivních vlaků z/do DKV.Obr.3 - Kolej 294

                        


Obr.4 - Koleje 19a, 335e

  Úvraťové a přepřahané vlaky nákladní dopravy se zpracovávají v obvodu BPR s výjimkou úvraťových vlaků z/do Chałupek, ty je nutno obsloužit v osobním nádraží, vhodné jsou zejména koleje nedělené cestovými návěstidly; v denní době spíše koleje bez nástupiště. Vlaky vstupující ze seřaďovacího nádraží jsou buď tranzitní (obvykle směr DVS,ZEL,BVZ,CHI) nebo přepřahají. V druhém případě je třeba odstupující lokomotivu označenou symbolem „*BSN“ vrátit do obvodu BSN posunem po koleji 19a nebo 335e. S návratem těchto lokomotiv do obvodu BSN neotálejte, průtahy mohou způsobit výrazné zpomalení práce seřaďovacího nádraží a v důsledku i pomalejší práci na spádovišti. Dojde-li k takové situaci, případná pomalejší práce spádoviště se indikuje žlutou barvou informativního grafického symbolu (viz dále).
  Pro vlak přepřahaný v obvodu BPR by měla být k dispozici příslušná obratová lokomotiva od jiného vlaku, příp. vystavená z depa. Není-li tomu tak, přijede na přípřeži přepřahaného vlaku.

    Doporučení uživatelům

  Vzhledem k častému posunu s lokomotivami je na místě doporučit, aby se uživatelé s provozními poměry, rozmanitými oběhy souprav a lokomotiv seznamovali postupně, zpočátku s nižší nastavenou frekvencí mimořádných nákladních vlaků. Pro usnadnění orientace v provozní technologii byly upraveny informační výpisy údajů o vlacích a pro několik obvodů je volbou z menu stanice dostupný také seznam vlaků s uvedenými obraty souprav a lokomotiv.
Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve formátu gif ve složce GVD.


3. Práce spádoviště

  Vlaky končící v obvodu vjezdového nádraží je nutno zpracovat na spádovišti. To je možné po uplynutí doby potřebné pro koncovou technickou prohlídku (závislé na délce vlaku), odstavení původní vlakové lokomotivy a po přistavení spádovištní lokomotivy označené symbolem „*Z2“ (2.posunující lokomotiva – označení podle někdejších zvyklostí). Tuto lokomotivu je třeba přistavit na vlak ve směru od Dětmarovic, aby bylo možno vlak sunout na spádoviště, na obrazovce směrem vlevo. Kolej, na níž je 2.posunující lokomotiva přistavena k rozřazování, je odlišena výpisem symbolu „<“.
Pro rozposunování je pak třeba předat příslušné pomocné stavědlo na místní obsluhu (pro kolej 203 jde o PSt 3, atd.). Obvod PSt se poté indikuje modrou barvou. Graficky se zobrazuje průběh řadicí práce, a to za běžného provozu ubývajícím modrým obdélníkem, při průtazích ve vracení lokomotiv z obvodu BPR do BSN pak ubývajícím žlutým obdélníkem.Obr.5 - Rozřazení končícího vlaku

                Obr.6 - Indikace zpomalené práce spádoviště

  Po rozřazení vlaku bude obvod PSt možno převzít do ústředního stavění. Tato možnost se indikuje bílým vykreslením symbolu PSt. Je-li to nezbytné, je možno předání obvodu vyžádat volbou „VÝZVA“ z menu PSt ještě před dokončením řadicí práce. Obvod je vrácen zhruba 2 – 2,5 min. po výzvě a řadicí práce je přerušena.

Obrat původní lokomotivy od vlaku končícího v BVJ je dán turnusem, lokomotiva může být určena pro zapřažení jiného vlaku, nejčastěji v obvodu BPR nebo pro odjezd do určené stanice jako lokomotivní vlak. V takovém případě je nejvhodnějším postupem přestavení lokomotivy do obvodu osobního nádraží a její očíslování z menu staniční koleje (u lokomotiv odstupujících od končících vlaků do DKV je číslování možné v obvodu BON).
V některých případech je lokomotiva od končícího vlaku určena pro přistavení do obvodu BSN pro jiný vlak, v tom případě je označena symbolem „*BSN“ a je třeba dovolit její jízdu do obvodu BSN posunem po koleji 19a nebo 335e (viz výše).