Oblast 6T

   Oblast 6T

  Námětem je řízení jihovýchodní části polabské pravobřežní tratě Děčín - Kolín, konkrétně stanic Kostomlaty n.L. až Velký Osek. Z uzlu Nymburk je do simulace pojat provoz osobního a předjízdného nádraží. Uspořádání stanic vychází z teoreticky možné podoby po případné modernizaci tratě, včetně vybudování tzv. Libické spojky mezi hlavní tratí a výhybnou Kanín.

    1. Základní údaje
    2. Koncepce provozu

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze

1. Základní údajeObr.1 - Schema kolejiště v simulaci2. Koncepce provozu

   V simulaci je zapracován intervalový provoz vlaků osobní dopravy, a to jak dálkové, tak místní. Určitý počet osobních vlaků nastupuje do nymburského osobního nádraží z obvodu DKV, obdobně některé končící vlaky odstupují do obvodu DKV. V nákladní dopravě se vyskytují vlaky tranzitní bez zpracování a vlaky tranzitní s přepřahem, případně se střídáním strojvedoucích na ose.

   Mezi obvodem DKV a osobním nádražím se předávají lokomotivy také posunovými jízdami (obr.2), přičemž lokomotivy nastupující z DKV jsou přistavovány na kolej č.910 (vyznačena modrou barvou), lokomotivy odstupující do obvodu DKV je třeba předat po koleji č.908 (vyznačena žlutou barvou).
   Shodnými postupy se předávají lokomotivy také mezi osobním a vjezdovým nádražím; lokomotivy vstupují po koleji 90S (vyznačena modrou barvou) a do vjezdového nádraží se předávají po koleji 91S (vyznačena žlutou barvou).Obr.2 - Předávací koleje

    Je-li do řízené oblasti předávána lokomotiva posunovou jízdou, je o tom uživatel informován shodně jako v programu Multi-5 modrou obdélníkovou indikací u předávací koleje a výpisem v okně „Zprávy“. Výpis obsahuje informaci o určení, případně o cílové stanici lokomotivy. Modrá obdélníková indikace se maže po uvolnění předávací koleje.