Oblast 6E

   Oblast 6E

  Námětem simulace je řízení střední části polabské pravobřežní tratě Děčín - Kolín, konkrétně stanic Liběchov až Lysá nad Labem. Obvod místopisně navazuje na prostory simulované v oblastech 6C a 6A .

    1. Základní údaje
    2. Místní poměry

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze


1. Základní údajeObr.1 - Schema kolejiště v simulaci


  Do simulace byla na základě připomínek doplněna téměř celá východní kolejová skupina stanice Všetaty.
2. Místní poměry

   V simulaci je zapracován intervalový provoz vlaků osobní dopravy, a to jak dálkové, tak místní. Nechybí ani příměstská doprava na tratích Čelákovice - Lysá nad Labem - Kostomlaty - (Nymburk hl.n.) a Čelákovice - Lysá nad Labem - Milovice.
  Je třeba upozornit, že zvláště v úseku Lysá n.L. - Milovice se navzájem výrazně odlišují plánované oběhy souprav osobních vlaků v pracovních a v nepracovních dnech.

    Ve stanici Mělník je v některých situacích vhodné soupravu osobního vlaku od/do Lhotky u Mělníka odstavit mimo dopravní kolej. Obdobné doporučení se vztahuje ke stanici Lysá nad Labem a soupravám osobních vlaků s delšími pobyty.

   Důležitou okolností je omezená délka dopravních kolejí v některých stanicích, zejména jde o Všetaty, Dřísy a Starou Boleslav. S ohledem na vzdálenosti mezi stanicemi Mělník a Všetaty a také mezi stanicemi Stará Boleslav a Lysá nad Labem vyžaduje hospodaření s dopravními kolejemi o vhodné délce určitou předvídavost.


  Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve složce GVD.