Oblast 6C

   Oblast 6C

  Námětem je řízení jihovýchodní části polabské pravobřežní tratě Děčín - Kolín, konkrétně stanic Kostomlaty n.L. až Velký Osek. Z uzlu Nymburk je do simulace pojat provoz osobního a předjízdného nádraží. Na řízený obvod místopisně navazuje simulovaná oblast 6B .

    1. Základní údaje
    2. Koncepce provozu

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze

1. Základní údajeObr.1 - Schema kolejiště v simulaci


  Oproti skutečnému stavu byla v obvodu stanice Nymburk hl.n. přidána do simulace cestová návěstidla u kolejí č. 8 a 12. V nejbližším okolí odbočky Babín a také v sousedství Nymburka předj.n. byla mírně pozměněna poloha oddílových návěstidel automatického bloku, posuny těchto návěstidel vesměs napodobují situaci, kdy je za dlouhým odjezdovým zhlavím první oddílové návěstidlo automatického bloku situováno ve shodné poloze s vjezdovým návěstidlem opačného směru. Takové umístění prvního oddílového návěstidla pak umožňuje rozsvícení dovolující návěsti na odjezdovém návěstidle okamžitě poté, co odjíždějící vlak uvolní odjezdové zhlaví. Obdobné situace jsou zapracovány i v jiných oblastech, např. v oblasti 3N

  Program používá také zobrazení vybraných prostorových oddílů zalomenou čarou; to se týká traťových kolejí mezi odbočkou Babín a obvodem Nymburk seř.n.


2. Koncepce provozu

   V simulaci je zapracován intervalový provoz vlaků osobní dopravy, a to jak dálkové, tak místní. Určitý počet osobních vlaků nastupuje do nymburského osobního nádraží z obvodu DKV, obdobně některé končící vlaky odstupují do obvodu DKV. V nákladní dopravě se vyskytují vlaky tranzitní bez zpracování a vlaky tranzitní s přepřahem, případně se střídáním strojvedoucích na ose. Přitom s vlaky ve směru Lysá n.L., Veleliby a Nymburk město se pracuje v obvodu osobního nádraží, s vlaky směr Kolín a Dobšice n.C. v předjízdném nádraží.

   Mezi obvodem DKV a osobním nádražím se předávají lokomotivy také posunovými jízdami (obr.2), přičemž lokomotivy nastupující z DKV jsou přistavovány na kolej č.910 (vyznačena modrou barvou), lokomotivy odstupující do obvodu DKV je třeba předat po koleji č.908 (vyznačena žlutou barvou).
   Shodnými postupy se předávají lokomotivy také mezi osobním a vjezdovým nádražím; lokomotivy vstupují po koleji 90S (vyznačena modrou barvou) a do vjezdového nádraží se předávají po koleji 91S (vyznačena žlutou barvou).

  Simulace má zapracovánu funkci změny vlaku na posunový díl. Funkce je určena pro situace, kdy je třeba soupravu vlaku s delším pobytem při obratu odstavit mimo dopravní koleje. Využití se předpokládá zejména u souprav osobních vlaků, zvláště po dobu delších nočních pobytů souprav. Před odjezdem je třeba posunový díl přistavit opět na dopravní kolej a změnit na vlak. Na nutnost přistavení posunového dílu na odjezdovou kolej program uživatele upozorňuje v době 15 a 10 minut před dobou pravidelného odjezdu.
  Po startu simulace je vhodné získat přehled o odstavených soupravách vyvoláním informačního výpisu u obsazených manipulačních kolejí.
  Změnou vlaku na posunový díl je možné řešit i situace v rozmístění vlaků s delším pobytem ve stanicích s jednostranným úrovňovým příchodem k vlakům.
  Pokud byl vlak změněn na posunový díl, po zpětné změně na vlak bude pohotov k odjezdu nejdříve za 3 - 5 minut.

  Pro manipulace s posunovým dílem prozatím platí malé ale důležité omezení: je-li třeba, aby posunový díl na některém úseku koleje změnil směr jízdy, je nutné, aby se na tento kolejový úsek celý vešel.
Na odstranění tohoto omezení se bude dále pracovat.Obr.2 - Předávací koleje

    Je-li do řízené oblasti předávána lokomotiva posunovou jízdou, je o tom uživatel informován shodně jako v jiných oblastech modrou obdélníkovou indikací u předávací koleje a výpisem v okně „Zprávy“. Výpis obsahuje informaci o určení, případně o cílové stanici lokomotivy. Modrá obdélníková indikace se maže po uvolnění předávací koleje.

  Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve složce GVD.

  Zásobníky povelů
Pro obvod osobního nádraží ve stanici Nymburk hl.n. jsou zřízeny dva zásobníky povelů, každý pro jedno zhlaví. Povel je řazen do zásobníku toho zhlaví, v němž se nachází počáteční prvek zadaného povelu. Obvody jsou barevně vyznačeny v obr.3.
Obr.3 - Obvody pro zásobníky povelů pro Nymburk hl.n.


  Vedení vlaků z/do směru Dobšice n.C.

Tranzitní vlaky vstupující z/do Dobšic n.C. je třeba vést takto:

  • Vlaky směr Dobšice n.C. - Kolín a opačně po koleji 93, tzv. staré spojce (obr.4)      
  • Vlaky směr Dobšice n.C. - Libice n.C. a opačně po kolejích 92-90, tzv. nové spojce

U vlaků z Dobšic n.C., které ve Velkém Oseku končí a vracejí se pod novým číslem do Dobšic n.C., se předpokládá příjezd po staré spojce. Takový vlak ve Velkém Oseku změní číslo a směr jízdy a v čase pravidelného odjezdu je připraven k jízdě po staré spojce směr výhybna Kanín. Pokud je končící vlak veden z výhybny Kanín po nové spojce, ve Velkém Oseku změní číslo a v čase pravidelného odjezdu je rovněž připraven k jízdě po staré spojce směr výhybna Kanín.
Obr.4 - Velký Osek