Oblast 6B

   Oblast 6B

  Námětem je řízení střední části polabské pravobřežní tratě Děčín - Kolín, konkrétně stanic Liběchov až Lysá nad Labem. Obvod místopisně navazuje na prostory simulované v oblastech 6C a 6A . Ze stanice Všetaty je do simulace pojat provoz západní kolejové skupiny. Stanice Všetaty se zapracovanou východní kolejovou skupinou je zahrnuta do novější simulované oblasti 6E

    1. Základní údaje
    2. Místní poměry

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze


1. Základní údajeObr.1 - Schema kolejiště v simulaci


  V simulaci se předpokládá řízení východní kolejové skupiny stanice Všetaty z jiného pracoviště, snad z ústředního stavědla DOZ Praha - Turnov. Zatím jde spíše o technologickou fikci. Důvodem takového řešení simulace je snaha neovlivňovat okrajovými záležitostmi pozornost uživatele soustředěného na problematiku provozu hlavní tratě.
2. Místní poměry

   V simulaci je zapracován intervalový provoz vlaků osobní dopravy, a to jak dálkové, tak místní. Nechybí ani příměstská doprava na tratích Čelákovice - Lysá nad Labem - Kostomlaty - (Nymburk hl.n.) a Čelákovice - Lysá nad Labem - Milovice.
  Je třeba upozornit, že zvláště v úseku Lysá n.L. - Milovice se navzájem výrazně odlišují plánované oběhy souprav osobních vlaků v pracovních a v nepracovních dnech.

    Ve stanici Mělník je v některých situacích vhodné soupravu osobního vlaku od/do Lhotky u Mělníka odstavit mimo dopravní kolej. Obdobné doporučení se vztahuje ke stanici Lysá nad Labem a soupravám osobních vlaků s delšími pobyty.

   Důležitou okolností je omezená délka dopravních kolejí v některých stanicích (viz obr.2 a 3, délka kolejí v metrech vypsána červenou barvou). S ohledem na vzdálenosti mezi stanicemi Mělník a Všetaty a také mezi stanicemi Stará Boleslav a Lysá nad Labem vyžaduje hospodaření s dopravními kolejemi o vhodné délce určitou předvídavost.Obr.2 - Délky dopravních kolejí ve stanici Všetaty
Obr.3 - Délky dopravních kolejí ve stanici Dřísy a Stará Boleslav

  Do stanice Všetaty jsou lokomotivy ze sousedního obvodu předávány zpravidla po koleji 91 a (na obr. 4 vyznačena modrou barvou). Do obvodu VTV (Všetaty - východ) se odstupující lokomotivy předávají po koleji 92a (na obr. vyznačena žlutou barvou).Obr.4 - Předávací koleje

    Je-li do řízené oblasti předávána lokomotiva posunovou jízdou, je o tom uživatel informován shodně jako v předešlých simulacích modrou obdélníkovou indikací u předávací koleje a výpisem v okně „Zprávy“. Výpis obsahuje informaci o určení, případně o cílové stanici lokomotivy. Modrá obdélníková indikace se maže po uvolnění předávací koleje.

  Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve složce GVD.