Oblast 6A

   Oblast 6A

  Námětem je řízení severozápadní části polabské pravobřežní tratě Děčín - Kolín, konkrétně stanic Boletice nad Labem až Štětí. Obvod místopisně navazuje na prostor simulovaný v oblasti 6B.

    1. Základní údaje
    2. Místní poměry

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze


1. Základní údajeObr.1 - Schema kolejiště v simulaci


  V simulaci je v úseku Ústí nad Labem-Střekov - Liběchov zachováno vybavení tratě trojznakovým automatickým blokem. V úseku Děčín - Ústí nad Labem-Střekov jsou v mezistaničních úsecích simulována automatická hradla; tyto mezistaniční úseky jsou rozděleny vždy na dva traťové oddíly, přičemž oddílová návěstidla automatických hradel mají svou samostatnou předvěst. Tato skutečnost ovlivňuje časování výstražných hlášení, která upozorňují na vlak blížící se ke stanici k návěsti "Výstraha", resp. "Stůj". V simulaci nejsou napodobeny zastávky s jednostranným úrovňovým přístupem (Těchlovice v úseku Boletice n.L. - Velké Březno a Svádov v úseku Velké Březno - Ústí n.L.-Střekov). Zapojení vlečky Setuza Olšinky je změněno fiktivním rozšířením stanice Ústí n.L.-Střekov tak, že vlečka neodbočuje ze širé trati.
2. Místní poměry

   V simulaci je zapracován intervalový provoz vlaků osobní dopravy, a to jak dálkové, tak místní. V úseku Ústí n.L.-západ - Litoměřice d.n. je ve špičkách intervalový provoz osobních vlaků posílen. Z reálné předlohy je převzato také zastavování rychlíků v zastávce Litoměřice město, která je situována v posledním traťovém oddílu úseku Velké Žernoseky - Litoměřice d.n. Oproti skutečnosti jsou ve stanici Litoměřice d.n. navíc zapracována nástupiště u kolejí č.6 a 8 pro usnadnění obratů vlaků osobní dopravy.

    Ve stanici Litoměřice d.n. mají podle jízdního řádu stanovený pobyt pouze ty vlaky osobní dopravy, které v této stanici vykonávají úvrať. Ostatní vlaky osobní dopravy zde mají naplánovaný průjezd. Pro úvraťové vlaky s delším pobytem je v případě potřeby možno využít funkci změny vlaku na posunový díl a soupravu vlaku přechodně odstavit mimo dopravní koleje.

   Ve stanici Velké Březno je do řízené oblasti zaústěna trať Zubrnické museální železnice. V simulačním GVD je zapracováno předávání menšího počtu hnacích vozidel z/do řízené oblasti po koleji 110a (vyznačena modrou barvou v obr.2).
    Je-li do řízené oblasti předáváno hnací vozidlo posunovou jízdou, je o tom uživatel informován shodně jako v předešlých simulacích modrou obdélníkovou indikací u předávací koleje a výpisem v okně „Zprávy“. Výpis obsahuje informaci o určení, případně o cílové stanici lokomotivy. Modrá obdélníková indikace se maže po uvolnění předávací koleje.


Obr.2 - Předávací kolej 110a ve stanici Velké Březno   Ve stanici Ústí n.L.-Střekov některé vlaky mění hnací vozidlo, případně mění směr jízdy; určitý počet vlaků zde má naplánováno střídání strojvedoucích.

   Ve stanici Velké Žernoseky je do řízené oblasti zaústěna spojovací trať ze Žalhostic. Manipulační vlaky, které jsou trasovány ve směru Žalhostice - Litoměřice d.n, resp. Litoměřice d.n. - Žalhostice, je třeba mezi kolejí č.6 a skupinou kolejí 1,2,3,4 přestavit, tj. změnit po příjezdu na posunový díl, vyposunovat na vhodnou odjezdovou kolej a zde opět změnit na vlak.Obr.3 - Stanice Velké Žernoseky

    U některých nákladních vlaků je třeba ve stanici Litoměřice d.n. přidat postrkovou lokomotivu pro jízdu do stoupání. Postrky je možno odvěšovat ve stanici Štětí. V simulaci se správné hospodaření s postrky kontroluje. Je-li po dosažení vrcholové stanice ohlášena možnost odvěšení postrku, program zabrání tomu, aby vlak s postrkem nevhodně opustil řízenou oblast.

  Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve složce GVD.