Oblast 3U

      Oblast 3U

    

   Dálkové řízení frekventované vícekolejné tratě Praha - Kolín. Zapracován modernizovaný tříkolejný úsek Libeň - Běchovice a rekonstruovaná stanice Úvaly. Grafikon s intervalovou příměstskou dopravou Praha - Český Brod.

1. Schema oblasti
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Schema oblasti2. Místní poměry

  Znalcům jistě neuniknou menší odchylky mezi reálnou situací a poměry v simulačním programu. To se týká vynechání několika cestových návěstidel, situování seřaďovacích návěstidel a organizace postrkové služby mezi stanicemi Český Brod a Úvaly.
  Do simulace bylo zapracováno situování prvních oddílových návěstidel autobloku v poloze shodné s vjezdovými návěstidly opačného směru. To se týká např. stanice Úvaly, oddílových návěstidel ve směru do Českého Brodu a vjezdových návěstidel od Českého Brodu. Jakmile tedy mine konec odjíždějícího vlaku vjezdové návěstidlo opačného směru, je možné ve stanici Úvaly postavení odjezdového návěstidla na návěst dovolující jízdu.


  Příklad výše popisované situace na obrazovce simulačního programu. Vlak 68389 minul první oddílové návěstidlo, na odjezdovém návěstidle návěst "Výstraha" pro vlak 8603 jedoucí ve sledu.

  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech ve složce GVD. Vzhledem k vnitřním omezením simulátoru není zapracováno spojování a rozdělování elektrických jednotek, v důsledku toho jsou přiměřeným způsobem upraveny oběhy souprav.

  Pro vstupní trať od Prahy - Libně je zavedena možnost předisponovat vlak, pro který je požadováno udělení souhlasu k jízdě, do fronty žádostí jiné traťové koleje. Je-li např. požadován souhlas pro jízdu vlaku po nulté traťové koleji ze sousední stanice, umístěním kurzoru myši na vypsanou žádost a stiskem klávesy 1 je vlak převeden do fronty žádostí 1.traťové koleje.

  Na tříkolejné trati nelze pro jízdy zastávkových osobních vlaků používat střední, tedy nultou traťovou kolej. To se týká i situací, kdy je vyloučena pravá krajní traťová kolej ve směru jízdy, simulační program předpokládá, že při takové výluce nejsou v zastávkách vybudovány provizorní přechody přes vyloučenou kolej.