Oblast 3N

      Oblast 3N

    

   Dálkové řízení frekventované vícekolejné tratě Praha - Kolín. Zapracován modernizovaný tříkolejný úsek Libeň - Běchovice.

1. Schema oblasti
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Schema oblasti


  Znalcům jistě neuniknou menší odchylky mezi reálnou situací a poměry v simulačním programu. To se týká vynechání několika cestových návěstidel, situování seřaďovacích návěstidel a organizace postrkové služby mezi stanicemi Český Brod a Úvaly.2. Místní poměry

  Do simulace bylo zapracováno situování prvních oddílových návěstidel autobloku v poloze shodné s vjezdovými návěstidly opačného směru. To se týká např. stanice Běchovice, oddílových návěstidel ve směru do Libně a vjezdových návěstidel od Libně, obdobně směru do Malešic a Úval. Jakmile tedy mine konec odjíždějícího vlaku vjezdové návěstidlo opačného směru, je možné ve stanici Běchovice postavení odjezdového návěstidla na návěst dovolující jízdu.
Příklad výše popisované situace na obrazovce simulačního programu. Vlak 9300 minul první oddílové návěstidlo, na odjezdovém návěstidle L2 návěst "Výstraha" pro vlak 59712 jedoucí ve sledu.
  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech ve složce GVD. Vzhledem k vnitřním omezením simulátoru není zapracováno spojování a rozdělování elektrických jednotek, v důsledku toho jsou přiměřeným způsobem upraveny oběhy souprav na trati Poříčany - Sadská (- Nymburk).

  Pro vstupní trať od Prahy - Libně je zavedena možnost předisponovat vlak, pro který je požadováno udělení souhlasu k jízdě, do fronty žádostí jiné traťové koleje. Je-li např. požadován souhlas pro jízdu vlaku po nulté traťové koleji ze sousední stanice, umístěním kurzoru myši na vypsanou žádost a stiskem klávesy 1 je vlak převeden do fronty žádostí 1.traťové koleje.

  Na tříkolejné trati nelze pro jízdy zastávkových osobních vlaků používat střední, tedy nultou traťovou kolej. To se týká i situací, kdy je vyloučena pravá krajní traťová kolej ve směru jízdy, simulační program předpokládá, že při takové výluce nejsou v zastávkách vybudovány provizorní přechody přes vyloučenou kolej.