Oblast 2N

      Oblast 2N

   Oblast je odvozena od oblasti 02, tématem je řízení delší, převážně jednokolejné tratě. Předlohou se stala skutečná trať Plzeň - Cheb, která je v úseku Plzeň-Křimice - Lipová u Chebu řízena dálkově z dispečerského pracoviště a před časem prošla komplexní rekonstrukcí.
Původní stav tratě před rekonstrukcí je zachycen v oblasti 02

1. Základní popis tratě
2. Ústřední stavědlo dálkového ovládání
3. Schema oblasti
4. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Základní popis tratě

  Trať je elektrifikovaná, částečně dvou- a částečně jednokolejná. Dálkové ovládání úseku Plešnice - Lipová u Chebu z plzeňského ústředního stavědla bylo v provozu od r.1967. V r. 2011 byla dokončena rozsáhlá modernizace tratě včetně zabezpečovacího zařízení, trať v úseku Kozolupy - Pňovany byla zdvoukolejněna. Stanice Plešnice a Salajna byly změněny na zastávky, řízený úsek nyní zahrnuje také stanice Plzeň-Křimice a Kozolupy. Stanice byly vybaveny elektronickými stavědly, mezistaniční úseky trojznakovým automatickým blokem.Obr.1 - Mapka tratě


2. Ústřední stavědlo dálkového ovládání

   Ústřední stavědlo DOZ je situováno do administrativní budovy v Plzni. Řídící dispečerské pracoviště je upraveno podle zásad pro Jednotné obslužné pracoviště (JOP). Předpokládá se, že po dokončení rekonstrukce plzeňského uzlu bude řízení tratě i uvedeného uzlu převedeno do příslušného sálu Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.3. Schema oblasti

Obr.2 - Oblast v simulaci

   Znalci místních poměrů na trati Plzeň - Cheb v simulačním programu pravděpodobně rozpoznají menší odchylky od skutečnosti. Stejně jako v jiných případech jsou drobné úpravy důsledkem prostorových možností v zobrazení na monitoru.
4. Místní poměry

   Hlavním námětem simulace je řízení dlouhé, převážně jednokolejné tratě. Z některých stanic odbočují jednokolejné tratě místního významu. Jde o následující tratě:

-- Pňovany - Bezdružice
-- Svojšín - Bor
-- Planá u Mariánských Lázní - Tachov
-- Mariánské Lázně - Karlovy Vary

  Vzhledem ke sklonovým poměrům vyžadují některé vlaky jedoucí z Chebu do Plzně přidání postrkové lokomotivy v Lipové u Chebu. Naopak některé vlaky z Plzně potřebují postrk ze Svojšína. Postrk je možno přidat i dříve, jeví-li se to jako účelné. Po dojezdu vlaku s postrkem do stanice Lázně Kynžvart informuje program uživatele o možnosti odvěšení postrku. Uživatel pak může sám rozhodnout, kde postrkovou lokomotivu odvěsí a jak ji dále využije. Vlastní odvěšení postrku je podmíněno tím, že v době vydání příkazu nemá vlak postavenu odjezdovou cestu a celý se vešel na staniční kolej.

  Simulace této tratě je upravena pro jízdu naklápěcích jednotek vyššími rychlostmi. Naklápěcí jednotky se v simulaci projevují odlišnou dynamikou jízdy.
  Zvýšení traťové rychlosti pro vybrané vlaky si vyžádalo úpravu většiny přejezdových zabezpečovacích zařízení. Ta však zatím nerozlišují rychlost vlaku, který se k nim přibližuje, přestože teoreticky by takové rozlišování v možnostech simulace bylo.

  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech ve složce GVD.