Oblast 14

      Oblast 14

   Dálkové řízení tratě (Červenka - ) Štěpánov - Olomouc hl.n. - Dluhonice (- Přerov) včetně odbočných tratí Olomouc hl.n. - Bohuňovice, Olomouc hl.n. - Velká Bystřice, Olomouc hl.n. - Blatec, Olomouc hl.n. - Olomouc Nová Ulice, Dluhonice - Prosenice. Oblast geograficky sousedí s oblastí 13.

1. Schema kolejiště v simulačním programu
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze1. Schema kolejiště v simulačním programu2. Místní poměry

   V traťových úsecích Červenka - Dluhonice - Prosenice je simulován trojznakový automatický blok, v úsecích:
- Olomouc hl.n. - Olomouc Nová Ulice,
- Dluhonice - Přerov
automatické hradlo bez návěstního bodu, v úsecích:
- Olomouc hl.n. - Bohuňovice,
- Olomouc hl.n. - Velká Bystřice,
- Olomouc hl.n. - Blatec
jsou vždy dva prostorové oddíly, v obou směrech navzájem oddělené příslušným oddílovým návěstidlem automatického hradla.

  Pro uzel Olomouc jsou zásobníky povelů rozloženy podle schematu takto:  Je vhodné upozornit, že v jízdním řádu je do stanice Štěpánov naplánována řada případů předjíždění osobních vlaků expresy či rychlíky.

  S obvodem Olomouc přednádraží v simulaci sousedí obvod seřaďovacího nádraží, v datech označovaný OLS, z něhož vstupují odjíždějící vlaky. Vlaky jedoucí ze seř.n. do Velké Bystřice vstupují do oblasti jako sunuté, v obvodu Olomouc hl.n. konají úvrať bez objíždění lokomotivy.
  Lokomotivy odstupující do obvodu seř. nádraží se předávají posunovou jízdou (viz obr.)


  Výchozí nákladní vlaky v obvodu Olomouc přednádraží vznikají ukončením jejich sestavy na směrových kolejích 216 - 222 (ve schematu nad kol.214).
  Končící nákladní vlaky v obvodu Olomouc přednádraží je třeba nechat vjet do skupiny kolejí 204 - 214, poté rozřadit přistavením posunovací lokomotivy Z3 na vlak, přestavením posunovou jízdou na výtažnou kolej 206 b a předáním pomocného stavědla 1 na místní obsluhu.
  Končící nákladní vlaky v obvodu Olomouc hl.n. je třeba rozřadit přistavením posunovací lokomotivy Z3 na vlak, přestavením posunovou jízdou do obvodu Olomouc přednádraží na výtažnou kolej 206 b a předáním pomocného stavědla 1 na místní obsluhu.

  Lokomotivy a soupravy nastupující a odstupující z/do obvodu depa Olomouc (DOL) se předávají po spojovacích kolejích, ve směru do depa po koleji označené písmenem D (viz obr.)

  Obratové vlaky osobní dopravy s delším pobytem v obvodu Olomouc hl.n. je možné odstavit posunovou jízdou na vhodnou manipulační kolej. Posouzení aktuální potřebnosti odstavení se ponechává uživateli.

  Vzhledem k malé vzdálenosti mezi výhybnou Dluhonice a stanicí Přerov se ve schematu indikuje vlak vstupující od Přerova již během jízdy po zhlaví stanice Přerov, a to v prvním kolejovém úseku ve směru od Přerova. Indikace obsazení (viz obr., červený rámeček) se aktivuje poté, co vlak při odjezdu z Přerova mine odjezdové návěstidlo a vstoupí na přerovské odjezdové zhlaví.

  Jízda po dluhonické spojce
  Protože před časem byl na trati Přerov - Bohumín změněn původní levostranný provoz na standardní pravostranný, přičemž zůstal zachován mostní přesmyk u stanice Prosenice na dluhonické spojce (viz obr.), předpokládá se, že vlaky ve směru do Prosenic budou vedeny po spojkové druhé traťové koleji, tedy z Dluhonic po levé koleji ve směru jízdy.