Oblast 13

      Oblast 13

   Dálkové řízení tratě (Č.Třebová) - Třebovice v Č. - Červenka (- Štěpánov) včetně odbočných tratí Třebovice v Č. - Č.Třebová vjezdová skupina, Odb.Les - Třebovice v Č., Třebovice v Č. - Mladějov v Č., Rudoltice v Č. - Lanškroun, Zábřeh na M. - Postřelmov a Červenka - Litovel. Oblast geograficky sousedí s oblastí 14.

1. Schema kolejiště v simulačním programu
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze1. Schema kolejiště v simulačním programu2. Místní poměry

   V traťovém úseku Č.Třebová - Štěpánov je simulován trojznakový automatický blok, v ostatních úsecích automatické hradlo, zpravidla bez návěstního bodu. V traťovém úseku Zábřeh na M. - Postřelmov jsou dva prostorové oddíly, v obou směrech navzájem oddělené příslušným oddílovým návěstidlem automatického hradla.

Ve stanicích:
- Krasíkov ve směru Hoštejn
- Hoštejn ve směru Krasíkov i Zábřeh na Mor.
se simuluje první oddílové návěstidlo automatického bloku v poloze shodné s vjezdovým návěstidlem opačného směru. Jakmile tedy odjíždějící vlak projede a uvolní některé z výše uvedených odjezdových zhlaví, je možné postavení další vlakové cesty ve sledu za ním.

  Ve stanicích Krasíkov a Hoštejn jsou nástupiště situována na zhlaví, resp. záhlaví stanice na vnější straně hlavní koleje a mají charakter zastávky. Do těchto stanic proto není jízdním řádem naplánován pobyt vlaků osobní dopravy ve skupině dopravních kolejí. Touto kolejovou skupinou by osobní vlaky měly projet, není-li k jejich zastavení dopravní důvod.

  Je vhodné upozornit, že v jízdním řádu je do stanice Mohelnice naplánována řada případů předjíždění vlaků osobní dopravy expresy či rychlíky.

  Zapracovaný jízdní řád simuluje také postrkovou službu mezi stanicemi Rudoltice v Č. a Č.Třebová. Některé nákladní vlaky ve směru Č.Třebová vyžadují přidání postrku nejpozději ve stanici Rudoltice v Č. Lokomotivy pro postrkovou službu do oblasti vstupují buď samostatnou jízdou jako lokomotivní vlaky nebo na postrku vlaků ze směru od Č.Třebové. S postrkovými lokomotivami je třeba hospodařit uvážlivě, zejména při jízdách mimořádných nákladních vlaků, z nichž některé postrk potřebují.

   Ke stanici Zábřeh na M. přiléhá obvod vlečky Zábřeh. Vlaky a lokomotivy mezi stanicí Zábřeh na M. a vlečkou se předávají jako posunové díly.