Oblast 12

      Oblast 12

   Řízení stanice Praha Masarykovo n., tratí ve směru Libeň a ve směru Kladno včetně odbočujících tratí směr Středokluky, Rudná u Prahy, Zličín, Letiště a Holešovice. To vše v podobě, jakou by oblast mohla mít, pokud ovšem nejasné vyhlídky letecké dopravy nepovedou k poklesu významu letištních terminálů a k přehodnocení záměru obsluhovat pražské letiště železnicí. Grafikon obsahuje osobní dálkovou i příměstskou dopravu, v obou případech intervalovou. Nákladní doprava, trasovaná převážně v noční době, zahrnuje jak vlaky tranzitní, tak rychlé vlaky pro zásobování letiště a několik manipulačních vlaků.

1. Schema kolejiště v simulačním programu
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze1. Schema kolejiště v simulačním programu2. Místní poměry

   V traťových úsecích Kladno - odb. M.Přítočno - Jeneč a Letiště - Ruzyně - Veleslavín - Dejvice - Bubny je simulován trojznakový automatický blok, v ostatních úsecích automatické hradlo, zpravidla bez návěstního bodu.
V dopravnách:
- M.Přítočno ve směru Kladno i Jeneč
- Ruzyně ve směru Veleslavín,
- Veleslavín ve směru Ruzyně i Dejvice,
- Dejvice ve směru Veleslavín i Bubny,
- Bubny ve směru Dejvice
se simuluje první oddílové návěstidlo automatického bloku v poloze shodné s vjezdovým návěstidlem opačného směru. Jakmile tedy odjíždějící vlak projede a uvolní některé z výše uvedených odjezdových zhlaví, je možné postavení další vlakové cesty ve sledu za ním.

Traťový úsek Hostivice - Ruzyně se ve schématu oblasti zobrazuje dvakrát, jednou v sousedství stanice Hostivice, podruhé opakovací indikací poblíž stanice Ruzyně.


Ke stanici Praha Masarykovo n. přiléhá místní obvod odstavného kolejiště (ODK), v porovnání se simulační oblastí 11 využívaný velmi málo.

Poznámka ke stanici Bubny: vlaky vedené ve směru Holešovice - Bubny - Dejvice a naopak je třeba po vjezdu do stanice Bubny funkcí VLAK>PD změnit na posunový díl, přestavit na vhodnou odjezdovou kolej a tam opět změnit na vlak funkcí PD>VLAK.