Oblast 11

      Oblast 11

   Řízení stanic Praha Masarykovo n. a Praha-Libeň. Grafikon obsahuje osobní dálkovou i příměstskou dopravu, v obou případech z větší části intervalovou. Nákladní doprava zahrnuje jak vlaky tranzitní (mírně posílené v noční době), tak vlaky se zpracováním, včetně vlaků končících v Libni n.n.

1. Schema kolejiště v simulačním programu
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze1. Schema kolejiště v simulačním programu
2. Místní poměry

  V simulaci bylo mírně upraveno umístění dvou vjezdových návěstidel (do Prahy hl.n. od Libně), úprava však nemění simulovanou vzájemnou vzdálenost stanic a zachovává i provozní kapacitu traťového zabezpečovacího zařízení.

  Ke stanici Praha Masarykovo n. přiléhá místní obvod odstavného kolejiště (ODK).


  Pro účely simulace je stanice Libeň rozdělena na Libeň os.n. (kol.5-10), Libeň nákl.n. (kol.103-116) a Libeň seř.n.(mimo schema, vstupy LS1, LS2, LS3; vyznačeny zeleně). K obvodu Libeň n.n. přiléhá obvod depa Libeň (DLB). Je vhodné upozornit, že spojovací kolej č.900 je dlouhá 750 m. Obvyklá jízdní doba posunového dílu po spojovací koleji č.900 je kolem 90 s.
  Na následujících schematech jsou vyznačeny předávací koleje pro jízdu posunových dílů (lokomotiv, případně souprav) do obvodů sousedících s řízenou oblastí.