Oblast 09

      Oblast 09

    

   Dálkové řízení tratě Praha - Benešov u Prahy (- Olbramovice). Grafikon obsahuje předměstskou intervalovou dopravu Praha - Benešov, Praha - Strančice a Praha - Říčany.

1. Schema oblasti
2. Místní poměry

Ukázka obrazovky
Vývojové verze1. Schema kolejiště v simulačním programu
2. Místní poměry

  V simulaci bylo mírně upraveno umístění několika oddílových návěstidel automatického bloku, vesměs v případech, kdy je ve skutečnosti první oddílové návěstidlo za stanicí situováno poměrně blízko vjezdového návěstidla opačného směru. Úprava však nemění skutečnou vzájemnou vzdálenost stanic a zachovává i provozní kapacitu traťového zabezpečovacího zařízení.

  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech ve složce GVD. Vzhledem k vnitřním omezením simulátoru není zapracováno spojování a rozdělování elektrických jednotek, v důsledku toho jsou přiměřeným způsobem upraveny oběhy souprav.

  Je vhodné upozornit, že obratové stanice příměstských vlaků a oběhy souprav v pracovních dnech se významně odlišují od provozu sobotního a nedělního. Během noční provozní přestávky je také třeba zvážit potřebu odstavení souprav na manipulační koleje a samozřejmě i včas před odjezdem soupravy přistavit k nástupišti.

  Na následujících schematech jsou vyznačeny předávací koleje pro jízdu posunových dílů (lokomotiv, případně souprav) do obvodů sousedících s řízenou oblastí.