Oblast 07

      Oblast 07

    

  Oblast s určitým stupněm zjednodušení simuluje provoz stanice Praha hl.n. a odbočky Balabenka. Vstupními stanicemi jsou: Praha-Vysočany, Praha-Holešovice obvod Rokytka, Praha Masarykovo n.-Hrabovka, Praha-Libeň, Praha-Vršovice, Praha-Smíchov obvod Vyšehrad.

  

1. Schema oblasti
2. Popis simulace

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Schema oblasti
2. Popis simulace

   Vzhledem k mimořádné obtížnosti námětu je v tomto programu při vyvolání výpisu dat o vlaku uváděna také doporučená dopravní kolej, vhodná při včasné jízdě vlaku.
  Dlouhému úvraťovému vlaku je možné určit také vjezdovou kolej, na které bude vlak po zastavení obsazovat obě části koleje, navzájem oddělené cestovými návěstidly (simulace i takový vlak správně zpracuje a případně přečísluje).
  Návěstní znaky hlavních návěstidel jsou ovlivňovány také simulovanými stavy vjezdových návěstidel sousedících stanic.
  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech ve složce GVD.

  Program při startu ověří, zda je k PC připojen monitor s klasickým poměrem stran 4:3 nebo monitor širokoúhlý s dostupným rozlišením 960 x 600 bodů. Podle výsledku pak nabídne, resp. určí příslušné zobrazení řízené oblasti.   Výše uvedené schéma je základní, ukázka obrazovky pro širokoúhlý monitor je zde.

  Oběhy souprav byly upraveny s ohledem na skutečnost, že simulace zatím nedovoluje jejich rozdělování ani spojování.
  Pro noční dobu 0.00 – 4.00 byl provoz posílen o odklonovou vozbu nákladních vlaků, která napodobuje vliv přerušení provozu na severním zhlaví stanice Praha-Malešice.
  Některé krátké obratové vlaky, plánované na 22.kolej, je třeba během pobytu na nějaký čas odstavit posunem na kusou kolej 22a. Ke změně vlaku na posunový díl slouží funkce „VLAK>PD“, dostupná z menu staniční koleje. Funkce je použitelná u vlaku tvořeného ucelenou jednotkou nebo u vlaku s přivěšeným hnacím vozidlem. Opačnou funkcí je „PD>VLAK“.
Shodným postupem je možno využít i jiné kusé koleje, je-li to nezbytné. Bude-li odstavovaná souprava během posunu měnit směr jízdy, je třeba, aby se na úvraťový úsek staniční koleje vešla.
Odstavenou soupravu neopomeňte ve vhodném čase opět přistavit k nástupišti.

  Vlakové cesty postavené na koleje 302, 302b, 301b, 301, 601, 601b, 602b, 602, 102, 201 je často účelné používat opakovaně využitím funkce AS na návěstidle, u něhož cesta začíná.