Oblast 04

    

   Řízení centrální části uzlu Brno

1. Popis oblasti
2. Schema kolejiště v simulačním programu
3. Místní poměry


Ukázka obrazovky
Vývojové verze
1. Popis oblasti

  Ovládané stanice jsou: Brno-Horní Heršpice, Brno hl.n., odbočka Brno-Židenice, Brno Maloměřice stavědlo 3, Brno dolní nádraží, Brno-Slatina, odbočka Černovice-Slatinská a odbočka Černovice-Táborská.

  Vstupní stanice jsou: Střelice, Modřice, Brno Jih, Depo kolejových vozidel Horní Heršpice, Chrlice, odstavná nádraží A,B a S, Šlapanice, nákladní vlečkový areál, Brno-Maloměřice Jih a Sever, Adamov a Brno-Královo Pole.

  Z prostorových důvodů bylo simulované kolejiště na mnoha místech oproti skutečnosti upraveno či zjednodušeno. V žádném případě se nejedná o autorovu snahu naznačit, že řízení železničních uzlů je snadné nebo jednoduché. Zvláště u brněnského uzlu, se kterým je autor simulace obeznámen pouze z pozice cestujícího, by šlo o nepřijatelnou lehkovážnost.

  Rámcovou předlohou jízdního řádu se stal grafikon vlakové dopravy 2004/5. Zatímco však čísla vlaků předloze vcelku odpovídají, obraty souprav a lokomotiv jsou z největší části plodem autorovy fantazie. Technologie pro stanici Brno hl.n. je zpracována tak, aby nevznikala nutnost obsazovat jednu staniční kolej dvěma vlaky. Uživatelům se doporučuje, aby ve špičkách, kdy je tamější provoz nejhustší, promyšleně využívali také kusé koleje (č.7,9,11,13).
2. Schema kolejiště v simulačním programu
Obr.1 - Schema řízené oblasti3. Místní poměry


-- Soupravy z/do některých vstupních stanic mohou být také sunuty, aby nebylo nutno objíždět všechny úvraťové vlaky. Zde konkrétně jde o některé vlaky z/do odstavných nádraží A,B a S. Vzhledem ke značné složitosti provozu se doporučuje při vstupu vlaku pečlivě přečíst jeho doprovodné údaje.
Kromě obvyklých souborů s nákresným jízdním řádem se dodává také seznam vlaků pro stanici Brno hl.n. (seznam04H.txt), který obsahuje údaje v následujícím uspořádání:-- Některé vstupní stanice (odstavná nádraží A,B,S a Brno-Maloměřice Jih a Sever, Brno Jih, DKV Horní Heršpice) sousedí s řízenou oblastí velmi těsně, takže vstupní traťový úsek je pouze jeden, často jen krátký. Proto se na těchto tratích neuplatňuje kontrola včasného postavení jízdní cesty.
-- Vzhledem k vedení tratí v brněnském uzlu je výpis údajů u vlaků doplněn také směrováním, tedy informací, zda má vlak jet přes Brno hl.n., případně přes Brno dol.n. Vlak trasovaný přes Brno hl.n. je mimoto zvýrazněn bílou barvou výpisu cílové stanice v tabulce "Info".
-- Ve skutečném provozu jsou v brněnském uzlu povoleny různé kombinace jízd po objízdných trasách, tyto možnosti však do simulace přejaty nebyly.
-- Stiskem klávesy F12 lze vyvolat vykreslení tzv. variantních bodů. Je-li možno postavit od návěstidla cestu na cílovou kolej více směry, základní cesta vede zpravidla tak, že směřuje co nejdříve do úrovně cílové koleje a dále pak pokud možno přímo na cílovou kolej (obr.2). Řídké výjimky z tohoto pravidla jsou využívány jen tam, kde je k tomu závažný provozní důvod. Jinou než základní cestu je možno postavit vložením volby jednoho variantního bodu mezi volbu začátku a konce cesty (obr.3, variantní body zvýrazněny šipkami).

Obr.2 - Základní cesty

Obr.3 - Variantní cesty


-- Stanice Brno hl.n. je vybavena dvěma zásobníky povelů. Myšlená svislá dělicí linie mezi levým a pravým zhlavím vede přibližně symbolem staniční budovy.
-- Menu stanice Brno hl.n. je doplněno volbou "SEZN", která vypíše seznam vlaků s dopravními údaji.