Oblast 01

      Oblast 01

    

   Řízení fiktivní předměstské tratě

1. Schema oblasti
2. Popis simulace

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Schema oblasti
2. Popis simulace

   Tématem programu je provoz na předměstské trati. Z hlavní dvoukolejné tratě odbočuje několik tratí jednokolejných. Ve stanici Rejštejn některé vlaky končí a odstupují jako soupravové vlaky ve směru Hřebeč. Obdobně ze stanice Hřebeč nastupují soupravové vlaky pro výchozí vlaky z Rejštejna. U většiny takových vlaků je nutné objíždění lokomotivy.
   Některé vlaky vyžadují přidání postrkové lokomotivy ve stanici Kunštát. Postrk však můžete na vlak přidat i dříve, je-li to provozně účelné.
  V programu jsou konstruovány manipulační vlaky pro obsluhu nákladiště lomu Cimrman. U těchto vlaků se mění směr jízdy samočinně po příjezdu do nákladiště. Objíždění lokomotivy není u manipulačních vlaků nutné (můžete si představovat, že vlak byl přeřazen na manipulačních kolejích v prostoru, který již není kontrolován elektronickým stavědlem). Pohotovost manipulačního vlaku k odjezdu se ohlašuje obvyklým způsobem.
  Další manipulační vlaky se objevují pravidelně v nočních a odpoledních hodinách, mají obvykle delší pobyty v nácestných stanicích. V úvraťové stanici opět není nutné objíždění.
  Vzhledem k uspořádání kolejiště se doporučuje pečlivý výběr vhodných staničních kolejí pro jízdu vlaku.
  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech ve složce GVD.