Oblast 00

      Oblast 00

  Dálkové řízení fiktivní ucelené oblasti, celkem 14 stanic, 113 km tratě, smíšený provoz velmi rychlých vlaků osobní dopravy a těžkých, pomalejších nákladních vlaků. Přidávání a odvěšování postrkových lokomotiv, úvraťové vlaky, vlaky s mimořádnými zásilkami a omezenou rychlostí. Možnost nastavení výluk traťových a staničních kolejí.


1.Schema řízené oblasti
2.Nákresný jízdní řád
3.Simulace jízdy řízenou oblastí

Ukázka obrazovky
Vývojové verze

    
1. Schema řízené oblasti

2. Nákresný jízdní řád

  Pro potřeby uživatelů jsou se simulačním programem dodávány grafické soubory ve složce GVD. Soubory obsahují výřezy nákresného jízdního řádu pro řízenou oblast. Uživatel si může tyto soubory vytisknout, případně konvertovat vhodnými programovými prostředky do jiného formátu, se kterým je zvyklý pracovat. Ukázka nákresného jízdního řádu:


3. Simulace jízdy řízenou oblastí - pohled ze stanoviště strojvedoucího

   Ing. Luboš Kalina, který se podílel na testování, vytvořil ze schematu této oblasti datové soubory pro verzi 2.90 známého simulačního programu Railsim. Komprimovaná data (soubor trate.zip, 24 kB) můžete stáhnout zde.
Po instalaci těchto dat do programu Railsim si můžete vyzkoušet jízdu dálkově řízenou oblastí z pohledu strojvedoucího. Drobné odchylky, zejména omezený počet kolejí ve stanicích, mají původ ve vnitřním uspořádání programu Railsim.
Poznámka : soubory jsou pro potřeby Railsimu indexovány písmeny y a z. Máte-li již v Railsimu vlastní definiční soubory tratí se shodnými indexy, neopomeňte je prosím vhodně zálohovat.