Multikon

      Multikon

  Dálkové řízení fiktivní ucelené oblasti, celkem 14 stanic, 113 km tratě, smíšený provoz velmi rychlých vlaků osobní dopravy a těžkých, pomalejších nákladních vlaků. Přidávání a odvěšování postrkových lokomotiv, úvraťové vlaky, vlaky s mimořádnými zásilkami a omezenou rychlostí. Možnost nastavení výluk traťových a staničních kolejí. Aktuální verze 3.40. Požadavky : PC s procesorem 80386 nebo vyšším, barevný monitor SVGA, 10 MB prostoru na pevném disku.


1.Schema řízené oblasti
2.Nákresný jízdní řád
3.Stažení programu
4.Simulace jízdy řízenou oblastí

Ukázka obrazovky
Vývojové verze

    
1. Schema řízené oblasti

2. Nákresný jízdní řád

  Pro potřeby uživatelů jsou se simulačním programem Multikon dodávány soubory v úsporném formátu gif ve složce GVD. Soubory obsahují výřezy nákresného jízdního řádu pro řízenou oblast. Uživatel si může tyto soubory vytisknout, případně konvertovat vhodnými programovými prostředky do jiného formátu, se kterým je zvyklý pracovat. Ukázka nákresného jízdního řádu:


3. Stažení programu

Stáhnout komprimovaný simulační program Multikon (soubor m00_340.zip) můžete zde.
Tento soubor po dekomprimaci vytvoří složku mu0_340, v níž jsou uloženy všechny soubory potřebné pro chod simulátoru.
4. Simulace jízdy řízenou oblastí - pohled ze stanoviště strojvedoucího   Ing. Luboš Kalina, který se podílel na testování Multikonu, vytvořil ze schematu dálkově řízené oblasti datové soubory pro verzi 2.90 známého simulačního programu Railsim. Komprimovaná data (soubor trate.zip, 24 kB) můžete stáhnout zde.
Po instalaci těchto dat do programu Railsim si můžete vyzkoušet jízdu dálkově řízenou oblastí z pohledu strojvedoucího. Drobné odchylky, zejména omezený počet kolejí ve stanicích, mají původ ve vnitřním uspořádání programu Railsim.
Poznámka : soubory jsou pro potřeby Railsimu indexovány písmeny y a z. Máte-li již v Railsimu vlastní definiční soubory tratí se shodnými indexy, neopomeňte je prosím vhodně zálohovat.