Multi-6B

   Multi - 6B

  Námětem simulace je řízení střední části polabské pravobřežní tratě Děčín - Kolín, konkrétně stanic Liběchov až Lysá nad Labem. Obvod místopisně navazuje na prostor simulovaný v programu Multi-6C. Ze stanice Všetaty je do simulace pojat provoz západní kolejové skupiny. Aktuální verze 3.40.

    1. Základní údaje
    2. Místní poměry
    3. Stažení programu

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze


     1. Základní údajeObr.1 - Schema kolejiště v simulaci


  V simulaci se předpokládá řízení východní kolejové skupiny stanice Všetaty z jiného pracoviště, snad z ústředního stavědla DOZ Praha - Turnov. Zatím jde spíše o technologickou fikci. Důvodem takového řešení simulace je snaha neovlivňovat okrajovými záležitostmi pozornost uživatele soustředěného na problematiku provozu hlavní tratě.
2. Místní poměry

      

   V simulaci je zapracován intervalový provoz vlaků osobní dopravy, a to jak dálkové, tak místní. Nechybí ani příměstská doprava na tratích Čelákovice - Lysá nad Labem - Kostomlaty - (Nymburk hl.n.) a Čelákovice - Lysá nad Labem - Milovice.
  Je třeba upozornit, že zvláště v úseku Lysá n.L. - Milovice se navzájem výrazně odlišují plánované oběhy souprav osobních vlaků v pracovních a v nepracovních dnech.

    Ve stanici Mělník je v některých situacích vhodné soupravu osobního vlaku od/do Lhotky u Mělníka odstavit mimo dopravní kolej. Obdobné doporučení se vztahuje ke stanici Lysá nad Labem a soupravám osobních vlaků s delšími pobyty.

   Důležitou okolností je omezená délka dopravních kolejí v některých stanicích (viz obr.2 a 3, délka kolejí v metrech vypsána červenou barvou). S ohledem na vzdálenosti mezi stanicemi Mělník a Všetaty a také mezi stanicemi Stará Boleslav a Lysá nad Labem vyžaduje hospodaření s dopravními kolejemi o vhodné délce určitou předvídavost.
Obr.2 - Délky dopravních kolejí ve stanici Všetaty
Obr.3 - Délky dopravních kolejí ve stanici Dřísy a Stará Boleslav

  Do stanice Všetaty jsou lokomotivy ze sousedního obvodu předávány zpravidla po koleji 91 a (na obr. 4 vyznačena modrou barvou). Do obvodu VTV (Všetaty - východ) se odstupující lokomotivy předávají po koleji 92a (na obr. vyznačena žlutou barvou).Obr.4 - Předávací koleje

    Je-li do řízené oblasti předávána lokomotiva posunovou jízdou, je o tom uživatel informován shodně jako v předešlých simulacích modrou obdélníkovou indikací u předávací koleje a výpisem v okně „Zprávy“. Výpis obsahuje informaci o určení, případně o cílové stanici lokomotivy. Modrá obdélníková indikace se maže po uvolnění předávací koleje.

  Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve formátu gif ve složce GVD.


3. Poděkování, stažení programu

  Autor programu děkuje dobrovolníkům, kteří simulátor trpělivě testovali a napomohli tak odstranění závad v datových souborech i ve vlastním programu.

  Komprimovaný simulační program Multi-6B (soubor m6b_340.zip) můžete stáhnout zde. Zájemcům je dostupný také přehled vývoje simulačních programů.