Multi-2N

      Multi - 2N

    

   Simulační program je podobný programu Multi-2, tématem je řízení delší, převážně jednokolejné tratě. Předlohou se stala skutečná trať Plzeň - Cheb, která je v úseku Plzeň-Křimice - Lipová u Chebu řízena dálkově z dispečerského pracoviště v Plzni a nedávno prošla komplexní rekonstrukcí. Aktuální verze 3.40. Požadavky : PC s procesorem 80386 nebo vyšším, barevný monitor SVGA, 10 MB prostoru na pevném disku.
Původní stav tratě před rekonstrukcí je zachycen v simulačním programu Multi-2.

1. Základní popis tratě
2. Ústřední stavědlo dálkového ovládání
3. Schema simulované oblasti
4. Popis simulačního programu
5. Stažení programu

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Základní popis tratě

  Trať je elektrifikovaná, částečně dvou- a částečně jednokolejná. Dálkové ovládání úseku Plešnice - Lipová u Chebu z plzeňského ústředního stavědla bylo v provozu od r.1967. V r. 2011 byla dokončena rozsáhlá modernizace tratě včetně zabezpečovacího zařízení, trať v úseku Kozolupy - Pňovany byla zdvoukolejněna. Stanice Plešnice a Salajna byly změněny na zastávky, řízený úsek nyní zahrnuje také stanice Plzeň-Křimice a Kozolupy. Stanice byly vybaveny elektronickými stavědly, mezistaniční úseky trojznakovým automatickým blokem.Obr.1 - Mapka tratě


2. Ústřední stavědlo dálkového ovládání

   Ústřední stavědlo DOZ je nadále situováno do administrativní budovy v Plzni. Řídící dispečerské pracoviště je upraveno podle zásad pro Jednotné obslužné pracoviště (JOP).3. Schema simulované oblasti

Obr.5 - Oblast v simulaci

   Znalci místních poměrů na trati Plzeň - Cheb v simulačním programu pravděpodobně rozpoznají menší odchylky od skutečnosti. Stejně jako v jiných případech jsou drobné úpravy důsledkem prostorových možností v zobrazení na monitoru.
4. Popis simulačního programu

   Hlavním námětem simulace je řízení dlouhé, převážně jednokolejné tratě. Z některých stanic odbočují jednokolejné tratě místního významu. Jde o následující tratě:

-- Pňovany - Bezdružice
-- Svojšín - Bor
-- Planá u Mariánských Lázní - Tachov
-- Mariánské Lázně - Karlovy Vary

  Vzhledem ke sklonovým poměrům vyžadují některé vlaky jedoucí z Chebu do Plzně přidání postrkové lokomotivy v Lipové u Chebu. Naopak některé vlaky z Plzně potřebují postrk ze Svojšína. Postrk je možno přidat i dříve, jeví-li se to jako účelné. Po dojezdu vlaku s postrkem do stanice Lázně Kynžvart informuje program uživatele o možnosti odvěšení postrku. Uživatel pak může sám rozhodnout, kde postrkovou lokomotivu odvěsí a jak ji dále využije. Vlastní odvěšení postrku je podmíněno tím, že v době vydání příkazu nemá vlak postavenu odjezdovou cestu a celý se vešel na staniční kolej.

  Od verze 3.32 je simulace této tratě upravena pro jízdu naklápěcích jednotek vyššími rychlostmi. Naklápěcí jednotky se v simulaci projevují odlišnou dynamikou jízdy.
  Zvýšení traťové rychlosti pro vybrané vlaky si vyžádalo úpravu většiny přejezdových zabezpečovacích zařízení. Ta však zatím nerozlišují rychlost vlaku, který se k nim přibližuje, přestože teoreticky by takové rozlišování v možnostech simulace bylo.

  Od programové verze 3.29 do verze 3.40 byla v simulaci modernizované tratě Plzeň - Cheb zapracována nutnost dodržovat plánované vjezdové koleje u osobních vlaků zastavujících ve stanicích Vranov u S., Milíkov, Ošelín, Pavlovice, Brod n.T. a Valy u M.Lázní. Jednalo se vesměs o koleje vpravo ve směru jízdy. Na základě pozdějších připomínek bylo toto opatření z programu odstraněno. Uživatelům, kteří si přejí uvedené pravidlo nadále dodržovat, samozřejmě nic nebrání.

  Nákresný jízdní řád oblasti je k dispozici v souborech gif ve složce GVD.

  Autor programu děkuje za spolupráci ing. Josefu Hendrychovi, který poskytl potřebné informace o traťových poměrech a podílel se na tvorbě jízdního řádu pro simulační program. Uznání za trpělivost patří dobrovolníkům, kteří nezištně spolupracovali na testování nového programu.


5. Stažení programu

Stáhnout komprimovaný simulační program Multi-2N (soubor m2n_340.zip) můžete zde.