Popis dat v simulačních programech

Úprava jízdního řádu v simulačních programech

Uživatelé simulačních programů si mohou za určitých podmínek vytvořit vlastní datové soubory s jízdními řády.


Ukázka dat v grafikonovém souboru programu Multikon

Stažení souboru s návodem k úpravám. Soubor je ve formátu doc, komprimován do souboru zip. Obsahuje popis dat jak pro starší DOSovský simulátor, tak pro simulátory řady Multi. S ohledem na zájemce o tvorbu vlastních GVD pro simulátory série Multi byl soubor doplněn o přílohu s tabulkami typových jízdních dob pro jednotlivé programy, druhy vlaků a jejich rychlosti.
Po dekomprimaci je možno soubor otevřít s omezením jen pro čtení.


Ukázka typových jízdních dob

Připomínky k návodu na úpravu jízdního řádu je možno zaslat na e-mail softikon@volna.cz. Tyto připomínky budou ve vhodných případech využity ke korekturám návodu.Uživatelé simulačních programů velkoryse přispěli dalšími nástroji :

  • Podrobnější výklad k úpravám jízdního řádu se zaměřením na základní zásady praktického železničního provozu (dodal p.Štička)

  • Program usnadňující start simulací po změně GVD (dodal p.Pospíchal)