Automatické hradlo

Automatické hradlo

   Automatické hradlo (dále AHr) je samočinné traťové zabezpečovací zařízení závislé na jízdě vlaků. Úsek mezi dvěma stanicemi může být rozdělen oddílovým návěstidlem AHr na dva traťové oddíly.


Oddílové návěstidlo AHr může návěstit znaky, které mají následující význam:
-- Volno - zelené světlo. Traťový oddíl za návěstidlem je volný.
-- Stůj - červené světlo. Traťový oddíl za návěstidlem je obsazen. Rozsvícením červeného světla se může projevit také případná porucha AHr.
-- Přivolávací návěst - přerušované bílé světlo. Tato návěst dovoluje jízdu vlaku kolem návěstidla s návěstí Stůj nebo návěstidla zhaslého. Přivolávací návěst však v simulaci zatím není zapracována.