Čtyřznakový automatický blok

Čtyřznakový automatický blok

   Automatický blok (dále AB) je samočinné traťové zabezpečovací zařízení závislé na jízdě vlaků. Úsek mezi dvěma stanicemi je rozdělen oddílovými návěstidly na několik traťových oddílů. Oddílová návěstidla čtyřznakového AB jsou rozmístěna tak, aby mezi nimi byla dodržena nejméně polovina tzv. zábrzdné vzdálenosti, tedy zpravidla 500 m.


Oddílová návěstidla čtyřznakového AB mohou návěstit znaky (viz obrázek), které mají následující význam:
-- Volno - zelené světlo. Za návěstidlem jsou volné nejméně tři traťové oddíly.
-- Výstraha - žluté světlo. Za návěstidlem jsou volné dva traťové oddíly.
-- Opakování návěsti Výstraha - žluté světlo, pod ním bílé světlo. Za návěstidlem je volný jeden traťový oddíl. Na následujícím návěstidle svítí návěst Stůj.
-- Stůj - červené světlo. Traťový oddíl za návěstidlem je obsazen. Rozsvícením červeného světla se projeví také případná porucha AB.
Poslední a předposlední oddílové návěstidlo před vjezdovým návěstidlem stanice návěstí také příslušné předvěstní znaky (např. přerušované žluté světlo) v závislosti na návěstním znaku vjezdového návěstidla.

   Čtyřznakový AB dovoluje o něco hustší provoz než trojznakový AB. Význam čtyřznakového AB se nejúčinněji projevuje na tratích s vyšším počtem pomalejších vlaků.