Trojznakový automatický blok

Trojznakový automatický blok

   Automatický blok (dále AB) je samočinné traové zabezpečovací zařízení závislé na jízdě vlaků. Úsek mezi dvěma stanicemi je rozdělen oddílovými návěstidly na několik traových oddílů. Oddílová návěstidla trojznakového AB jsou rozmístěna tak, aby mezi nimi byla dodržena nejméně tzv. zábrzdná vzdálenost, zpravidla 1000 m.


Oddílová návěstidla trojznakového AB mohou návěstit znaky (viz obrázek), které mají následující význam:
-- Volno - zelené světlo. Za návěstidlem jsou volné nejméně dva traové oddíly.
-- Výstraha - žluté světlo. Za návěstidlem je volný jeden traový oddíl. Na následujícím návěstidle svítí návěst Stůj.
-- Stůj - červené světlo. Traový oddíl za návěstidlem je obsazen. Rozsvícením červeného světla se projeví také případná porucha AB.
Poslední oddílové návěstidlo před vjezdovým návěstidlem stanice návěstí také příslušné předvěstní znaky (např. přerušované žluté světlo) v závislosti na návěstním znaku vjezdového návěstidla.